30 kriminella lämnade gänglivet med hjälp av Kunskapscentrum

I Göteborg finns Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som arbetar mot gängbrottslighet. Avhopparverksamheten utgör en del av det som verksamheten sysslar med. Det är mycket oklart om detta är en lyckad verksamhet eller inte även om det påstås att 30 personer lämnat det kriminella livet med hjälp av Kunskapscentrum.

I augusti 2017 kritiserades verksamheten av Uppdrag Granskning som menade att de inte kunde peka på ett enda exempel där de har hjälpt någon person att lämna brottets bana:

2011 startades en avhopparverksamhet inom enheten. Hit skulle gängkriminella individer kunna vända sig för att få hjälp att lämna det kriminella livet.

Planeringsledaren Sören Rafstedt på Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet beskriver under intervjun med Uppdrag gransknings reporter Lina Makboul arbetet som framgångsrikt.

– När jag möter andra aktörer inom avhopparverksamheter och socialtjänster får jag ofta höra att man berömmer vår verksamhet. Vi har ju en struktur och riktlinjer för arbetet och det är långt från alla som har det, säger han.

Men när han får frågan hur många personer man hjälpt ut ur kriminalitet svarar Sören Rafstedt att man varit i kontakt med cirka 100 personer sedan 2011.

Men han kan inte säga hur många av dessa som verkligen har fått hjälp att lämna det kriminella livet.

– Det har vi inte följt upp, det har inte gått så lång tid att vi har hunnit utvärdera det än, säger han.

Nu har Kunskapscentrum utvärderat sin verksamhet. De har under perioden 2011-2016 kontaktats av 94 personer som haft för avsikt att hoppa av det kriminella livet. 73 dokumenterat gängkriminella i Göteborg har fått aktiv hjälp. Av dessa har 30 personer inte återfallit i brott. Av de 73 kom 49 personer från förortsgäng i främst Biskopsgården, Bergsjön och olika delar av Angered. Resterande 24 har tillhört mc-klubbarna Hells Angels och Bandidos eller fängelsegäng av typen Brödraskapet Wolfpack.

Kunskapscentrum menar att deras verksamhet varit mycket lyckad. Men faktum är att de inte vet om den varit lyckad eller inte. Om det är en framgång eller inte är nämligen svårt att veta då det inte finns något att jämföra med. Kanske hade de nämnda 30  personerna lämnat gängen och brottsligheten ändå. Det är trots allt så att de flesta som är kriminella som unga inte är det när de blivit lite äldre. Om det är så att dessa personer hade lämnat ändå är Kunskapscentrums arbete helt meningslöst. Det kostar i så fall mycket mer än det smakar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements