Stadsplaneringen och Arkitekturupproret

Arkitekturupproret arbetar egentligen inte med frågor om stadsplanering, De arbetar med frågor om arkitektur och skönhet. Men deras uppfattningar och deras arbete påverkar stadsplaneringen och byggandet. Det är i motsats till Yimby en formell organisation med lokalföreningar som omges av ett nätverka med facebookgrupp.

Arkitekturupproret finns också på betydligt fler platser än Yimby, däribland Stockholm, Göteborg, Kristianstad, Borås, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Strängnäs, Sundsvall, Uppsala, Vadstena och har även en del regionala nätverk och föreningar i Norrland, Skåne, Småland och Värmland. Förutom sin egen facebokgrupp  Arkitekturupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor har de systergrupper i både Sverige och andra länder:

Arkitekturupprorets målsättningar är:

Arkitekturupproret arbetar för vackrare och trivsammare städer och boendemiljöer. Detta inkluderar:

  1. Vackrare och mer varierad nybyggnation. Då över 75% föredrar mer traditionellt inspirerad arkitektur med färg, detaljrikedom och småskalighet, bör utbudet motsvara efterfrågan. Idag byggs inte ens 1% på detta sätt.
  2. Nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad för skandinaviska förhållanden: lagom tät kvartersstad med olika byggnadstyper för olika åldrar och socialgrupper; blandning av boende, butiker, arbetsplatser; definierade stadsrum med små torg och parker; närhet till service och kommunikationer; grönska, mänsklig skala.
  3. Hänsyn till befintligt kulturarv. Inga rivningar, brutala om- eller tillbyggnader, dominerande höghus eller nymodernistiska infills i historiska miljöer.

I huvudsak består de människor som anslutit sig till föreningen och nätverket av folk som inte är arkitekter. De anklagas ofta av etablissemangsorganisationer och ledande person på arkitektutbildningar för att vara högervridna, rent fascistiska och okunniga. Det är lätt att visa på hur fel detta är.

Exempelvis genom att titta på Föreningen Arkitektupprorets styrelse, där vi bl.a. finner Sigvald Freylander som är eller har varit aktiv i miljöpartiet, den tydligt frihetlige arkitekten Albert Svensson som varit tydligt synlig i kampen mot Västlänken, Inger Glimmero med en stark misstänksamhet mot artificiell intelligens och övervakning samt Lars-Johan Lindberg som arbetar som energiingenjör för Riksbyggen. Inte för någon av dessa eller för de övriga styrelseledamöterna Ronnie Niby, Ole Settergren, Daniel Wimhed, Per Ahlander eller Marjo Uotila går det att hitta några politiska kopplingar eller kopplingar till etablissemanget. På det sättet skiljer sig Arkitekturupproret starkt från exempelvis Yimby Göteborg men framförallt från de etablissemangsanknutna organisationerna. Nån högerextremism eller fascism går det heller inte att hitta i organisationen.

När det gäller skönhet, arkitektur som går att tycks och så vidare så är ju också okunnighet ett helt oväsentligt begrepp. Alla människor har en uppfattning om vad som är vackert, det är inget som någon kan utbilda sig till, det handlar om känslor och upplevelser. På det planet är vi alla lika kunniga och ingen kan hävda att en viss persons känsla eller upplevelse är bättre än nån annans.

Inslaget av egenföretagare är markant i Arkitekturupprorets styrelse och den är helt därför dominerad av medelklass och småborgerlighet. Förvånansvärt många har också kopplingar till IT-relaterad verksamhet. Det är få byggnadsingenjörer, arkitekter, bebyggelseantikvarier och liknande som har stadsplanering, arkitektur, stadsmiljö och byggande som yrke. Förutom arkitektur verkar de flesta också vara intresserade av historia.

Trots Yimbys litenhet och begynnande koppling till makten och etablissemanget är det enligt min uppfattning så att både Yimby och Arkitekturupproret skulle tjäna på om de samverkade mer. Yimby genom att fokusera på stadsplanering och infrastruktur, Arkitektupproret genom att fokusera på arkitektur och skönhet.

Det skulle sannolikt vara bara för båda två att ha samarbeten med vissa bevarandeintressen och en del Nimbygrupper men Yimby skulle då utan tvekan vara tvungna att tona ner sina tendenser till att tycka att alla nya byggen alltid är bra.

Arkitekturupproret, bevarandegrupper och Nimbygrupper har däremot fler beröringspunkter och självklart många gemensamma målsättningar och intressen genom rivningsmotstånd och motstånd mot modernistiska och postmodernistiska nybyggen i gamla stadsdelar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements