Och gängskjutningarna försvann …

När gängskjutningarna och gängvåldet var som värst, åren kring 2001, åren 2006-2011 och 2013 till 2016 var det väldigt få politiker och forskare som verkade bry sig. Under de tidiga perioderna kring 2001 och 2006-2009 var det främst i Göteborg som det sköts. Ingen utanför Göteborg brydde sig. Göteborg är nästan aldrig intressant för media och politiker i Stockholm.

Därefter började skjutandet ta riktig fart i Malmö 2010-2011 vilket lede till en mycket omfattande diskussion om våldet i Malmö och Malmö som stad. I Göteborg blev det samtidigt en nedgång som varade till 2013 då det tog fart igen och skjutandet var vanligt i tre år, till och med 2016, innan det började minska igen i slutet av 2016 och efter det har skjutandet i Göteborg i stort sett upphört. När det ökade i Göteborg minskade det i Malmö vilket ledde till minskad debatt om frågan.

Samtidigt som den kraftiga minskningen i Göteborg började gängvåldet öka i Stockholm och Malmö igen. Vilket återigen ledde till en omfattande debatt och att varenda nationell politiker vill ha ”hårdare tag” osv. Ingen har brytt sig om att ens fundera över den kraftiga minskningen i Göteborg. Som ju faktiskt beror på mjukare tag, dialog, noggranna utredningar, förtroendeskapande åtgärder som fått folk att börja prata med polisen osv vilket gett fler lösta brott och fler gängkriminella i fängelse. Samtidigt har bilbränder och förortsupplopp blivit nåt som inte förekommer.

Istället har politiker höjt polisen i Uppsala till skyarna. En av få städer där gängvåldet ökat istället för minskat under 2017. I Uppsala har polisen använt hård tag och trakasserat ungdomar och förortsinvånare, gripit mängder med människor och misslyckats total med att minska gängvåldet. Bilbränder och förortsupplopp har också blivit vanligare i Uppsala. Det visar hur misslyckat ”hårdare tag” är.

Sen ett halvår tillbaks syns samma minskning av skjutandet i Malmö och Stockholm som tidigare setts i Göteborg. Skjutandet har försvunnit från gatorna och från media. Politiker, forskare och journalister verkar inte ha fattat nåt. De går på som om gängvåldet fortfarande var lika omfattande som 2015. I Forskning och Framsteg i februari i år sa en hel gäng forskare och andra att läget var mycket allvarligt. Detta samtidigt som skjutningarna i verkligheten minskade. Det kändes om om forskarna låg två år efter verkligheten och så är det nog också.

Efter som inga gängrelaterade skjutningar längre sker har den typen av nyheter försvunnit från media. Gängvåldet lyser med sin frånvaro. Ingen frågar sig varför det minskat och försvunnit. Ingen frågar sig vad som hände.

Samtidigt brukar skjutande, upplopp och bilbränder vara lite vanligare på sommaren så sannolikt kommer det en ökning i sommar. Tyvärr efter som det i så fall spelar reaktionära politiker med reaktionära kontraproduktiva förslag i händerna.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements