Nimby-föreningarna kring Västlänken, bilindustrin och byggjättarna

När det gäller föreningar mot rivningar, trafikleder och mycket annat så brukar de sällan ha nån koppling till makten. Det gäller dock inte de föreningar, nätverk och organisationer som arbetar mot Västlänken. Där är kopplingar till makten vanliga.

En av de föreningar som presenteras i GP som motståndare till Västlänken är Föreningen Göteborgs Kultur och Miljöarv (GKMA). I styrelsen för denna förening sitter följande gäng:

  • Sven Simonson – civilekonom, fil. kand.
  • Gunnar Anjou – arkitekt SAR, Stadsplanering
  • Hans Cedermark – civilingenjör, Trafikplanering
  • Jan Jörnmark – docent i ekonomisk historia, författare och debattör
  • Ingvar Magnusson – f d regionchef bygg- och anläggningsföretaget SIAB
  • Lars Nordström – professor emeritus Kulturgeografi
  • Nette Strunge – leg. fysioterapeut, entreprenör
  • Göran Värmby – civilingenjör, f d miljöchef Göteborgs Stad

Nästan har de kopplingar till makteliten i Göteborg och breda kontaktnät genom att de tidigare suttit på viktiga maktpositioner. Flera av dem har också koppling till bilindustrin.

I Långedrag där den högsta genomsnittsinkomsten i Göteborg finns, bor Sven SiImonsson (han bor mer bestämt på Vässingsö, på vägen mot Saltholmen). Han var också aktiv mot en planerad vindkraftverkspark i Göteborgs hamninlopp. Han är alltså flitig motståndare till olika typer av miljövänliga inrastruktursatsningar.

Lars Nordström, tidigare professor på Handelshögskolan med täta band till bilindustrin har varit regionråd, suttit i kommunfullmäktige för folkpartiet (idag Liberalerna) och har fortfarande kommunala uppdrag. En välkänd maktspelare och makthavare i Göteborg.

Göran Värmby har arbetat på Länsstyrelsen, varit miljötjänsteman i Göteborg stad och arbetat på Business Region Göteborg i 10 år vilket innebär att han har koppling till storföretagen i Göteborg vilket inkluderar bilindustrin.

Jan Jörnmark har klara kopplingar till makten i Göteborg och var tidigare docent på handelshögskolan. Han är också aktiv i Yimby Göteborg även om han inte är samordnare där.

Gunnar Anjou är också aktiv i Föreningen Gårdalänken (i GP kallad Gårdagruppen och en av de föreningar som arbetar mot Västlänken). Han arbetar för Pyramiden Arkitekter AB.

I Föreningen Gårdalänken ingår också Bengt Andersson Liselius, tidigare anställd på White Arkitekter, ett av de stora maktbolagen inom arkitektur och byggbranschen, idag med en egen firma. På White Arkitekter har också Gunnar Werner arbetat och därefter har han arbetat med Älvstranden Utvecklings AB,

Vidare finns där Hans Cedermark som tidigare arbetat på Vägverket och KTH, Torsten Fribert som haft flera styrelseposter i byggbolag, Nils Sylwan som arbetat på Stadsbyggnadskontoret med trafikplanering och har kopplingar till bilindustrin, Bo Aldurén som har arbetat i fler olika järnvägsföretag och verk samt på KTH, Hans Janzon som arbete för den storskaliga gruvindustrin, Mats Lundqvist som arbetar med företagsgrundande på Chalmers, Peter Muth som varit projektledare för större infrastruktur- och industriprojekt åt statliga, kommunala och privata beställare i 30 år samt Jan-Ove Nilsson som arbetat som projektledare för större projekt med inriktning på genomförande samt med samhällsplanering och detaljplaner inom Göteborgs stad.

Samtliga personer i Gårdalänkens styrelse har starka kopplingar till makten och några har kopplingar till de stora byggföretagen och arkitektbyråerna. Detta understryks av att Hans Cedermark, Torsten Fribert och Niels Sylwan tillhör Samhällsbyggarna, en propagandaorganisation för de stora bygg- och fastighetsbolagen. Samhällsbyggarna är en del av den svenska eliten, av etablissemanget och Gårdalänken är starkt sammanknuten med Samhällsbyggarna.

De andra föreningarna som arbetar mot Västlänken och som presenteras i GP har dock inte någon egentlig koppling till makten.

I nätverket Stoppa Västlänken nu är Mats Lövgren, Per Karlsson, Carina Bulic, Jan Sylwan och Christian WIkström samordnare. Här finns få kopplingar till det svenska etablissemanget även om Carina Bulic både studerar och arbetat på Handelshögskolan i Göteborg där Jan Jörnmark och Lars Nordström i GKMA arbetat.

Peter Danielsson i Föreningen Nej till Västlänken är en stark bilförespråkare och var mycket aktiv i kampanjen mot Trängselavgiften, Såväl Danielsson som Bulic har kopplingar till missnöjespartiet Vägvalet även om jag inte vet om de är medlemmar eller inte.

Nätverket Trädplan Göteborg presenterar inte nån styrelse på sin hemsida  men talesperson brukar Barbara Lindell vara. Trädplan Göteborg bär prägel av en klassisk Nimby-organisation utan koppling till makthavare och etablissemangsorganisationer.

Stoppa Västlänken nu, Trädplan Göteborg och Gårdagruppen (Gårdalänken) samverkar i nätverket Skona Göteborg. Där är också Götiska Förbundet medlem. Götiska Förbundet håller till i Skansen Lejonet och är oroliga för befästningen i samband med byggandet av Västlänken.

Till slut har vi också Västsvenska Folkinitiativet som GP inte tar upp. Deras styrelse består av Bengt Nordfält Nilsson (ordförande), Caroline Thelning (vice ordförande/sekreterare/kommunikation), Dan Gustafsson (kassör), Åsa Sernebrink (administratör), Anneli Kullberg (medlemsansvarig), Michael Manthey (fältaktör) och Tina F. Stenehjem (fältaktör). Kopplingarna till makten är svaga, för att inte säga obefintliga.

Motståndet mot Västlänken förefaller till vissa delar vara mycket fast förankrat i överklassen och den övre medelklassen i Göteborg. Kopplingen till borgerligheten och den politiska högern är tydligt. Det är bl.a. detta som ger dem stor tillgång till olika mediekanaler och anledningen till att GP är så positiva till dem och gärna skriver om dem. Det underlättar också att många aktiva personer i de olika nätverken är PR-folk. reklamfolk och liknande. De som finns och arbetar i de olika nätverken mot Västlänken är till stor del en del av etablissemanget och makten i Göteborg. Bara på en annan sida än de som beslutat om Västlänken, men ändå en del av samma elit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements