Är Svenska Akademin dödsdömd?

I samband affären kring Jean Claude Arnault och anklagelserna mot denne om sexuella övergrepp och trakasserier har det funnits skarp kritik mot Svenska Akademins stöd till Arnaults kulturförening Forum. En förening han drivit ihop med sin fru, akademiledamoten Katarina Frostenson. Akademin tillsatte en utredning som nu ska ha lämnat sina slutsatser. Dessa är inte offentliga men har uppenbarligen behandlats på ett akademimöte.

De beslut som en majoritet i Svenska Akademin tagit med anledning av rapporten har lett till att tre välrenommerade ledamöter hoppat av med allvarlig kritik av Akademins sätt att arbeta. De som hoppat av är Klas Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund. Klas Östergen invaldes 2014 och hoppade av med följande motivering:

”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game”.

Kjell Espmark som varit ledamot sen 1981 uppger:

”Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet”

Den senast avhoppade är Peter Englund som vari akademiledamot sen 2002 och ständig sekreterare mellan 2009 och 2015. Han motiverar avhoppet i liknande ordalag som de två andra:

”När krisen över den s.k. Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig – Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig”‚ skriver Peter Englund i brevet och fortsätter:

 ”När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar, enligt mitt sätt att se det, tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete.”

Sammantaget har nu 5 ledamöter lämnat akademin (förutom de tre nämnda också Kerstin Ekman och Lotta Lotass) som alltså är nere i den olycksbådande siffran 13 ledamöter.

Om Svenska Akademin fortsätter på den inslagna vägen har de utan devalverat sig själva till en obetydlig sekt. För att att inte också Nobelpriset ska dras med i fallet bör kanske Nobelstiftelsen överväga om det finns någon annan sammanslutning som kan ta över uppdraget att utse nobelpristagaren i litteratur.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

PS. Enligt Aftonbladet handlar det om att Svenska Akademin beslutat att inte utesluta Katarina Frostenson.

Advertisements