Vänsterpartiet kan bli större än socialdemokraterna i Göteborg

Enligt den senaste opinionsundersökningen för Göteborg som genomförts av GP så ser det ut som om socialdemokraterna kan göra sitt sämsta val sen demokratiska val infördes. Det är till och med så att vänsterpartiet kan bli det största partiet på vänsterkanten, vilket jag redan tidigare funderat på.

Sverigedemokraterna kommer däremot att gör ett betydligt sämre val i Göteborg än i landet som helhet. Moderaterna kan bli största parti men även de backar i opinionen.

Det parti som går framåt enligt opinionsundersökningen är främst missnöjespartiet Demokraterna. Även Vägvalet ser ut att kunna öka antalet röster. Demokraternas opinionsframgångar beror förstås på att de är emot Västlänken. De gynnas därför just nu i opinionen då GP bedriver en kampanj mot Västlänken. Även om demokraterna skulle hamna i kommunstyrelsen efter valet kan de inte stoppa Västlänken. Detta då det inte är en fråga som Göteborgs stads förtroendevalda kan besluta om.

Men kanske det mest uppseendeväckande är att hela 18,9% av de svarande inte uppger något parti. Med tanke på att vänsterpartiet inte ökar lika mycket som socialdemokraterna backar och demokraterna främst plockar väljare från moderaterna och liberalerna så verkar det onekligen som om det finns ett utrymme till vänster. Tidigare socialdemokrater som idag inte ser nåt alternativt parti att rösta på.

Ett tekniskt valsamarbete mellan Kommunistiska Partiet (KP), Socialistiska Partiet (SP) och Rättvisepartiet Socialisterna (RS) skulle kanske kunna plocka en del av dessa röster. Med tanke på den sänkta tröskeln (numera cirka 2% jämfört med cirka 5% tidigare) och att övriga partier får ett stöd på 1,7% i undersökningen så finns det till och med en möjlighet att komma in i fullmäktige.

Men det finns troligen också ett traditionellt problem i undersökningen. Det brukar vara mycket få invandrare som svarar i den här typen av undersökningar. Invandrare röstar på socialdemokraterna i större utsträckning än de röstar på andra partier så det kan finnas en underskattning av stödet för socialdemokraterna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements