Thomas Sterner i ETC visar grov okunnighet om Stenungsund

I Stenungsund finns 5 stora petrokemiska fabriker och ett antal mindre. Två av dem tillverkar plast, två tillverkar andra kemikalier och en tillverkar råvara till de andra fabrikerna. Stenungsund och tre industrierna i Stenungsund byggdes mycket riktigt på 1960-talet, men mycket lite av det som byggdes då används egentligen idag. Alla fabrikerna har byggts om, byggts till och förändrats. Thomas Sterner har i en ledare i ETC fel om fabrikernas ålder, plastens återanvändbarhet och miljöfarlighet liksom vilka utsläpp som är problematiska.

Den fabrik, en gamla högtrycksfabriken för tillverkning av polyeten, som genom tiderna fört mest oväsen och orsakat mest problem med olyckor och ljud är sen länge nedlagd och stängd och en ny fabrik stod färdig 2010. På den fabriken arbetade min far och där sommarjobbade jag samt fick mitt första riktiga jobb. De bullriga utsläpp som en gång fanns vid produktionsstörningar på polyetenfabriken förekommer inte sen mycket lång tid tillbaka. Den fabrik, PVC-fabriken, som orsakat mest farliga utsläpp (bland annat av kvicksilver) och som historiskt orsakat de enda giftiga gasutsläppen (klorgas) använder inget kvicksilver längre. Krackeranläggningen där den av Sterner uppmärksammade facklingen ibland sker är i huvudsak byggd år 2000.

Facklingen med de stora lågor som Sterner skriver om sker när det blir produktionsstörningar på fabriken som levererar råvara till de andra fabrikerna, Borealis krackeranläggning. För att undvika gasutsläpp och olycksrisker måste då gas facklas bort, eldas upp. Det skulle bli mycket större problem om facklingen inte skedde.  Det sker numera nån eller några gånger per år. Vilket måste betraktas som ovanligt. Med den gamla fabriken på 1960-talet skedde det ett par gånger månad. Lågorna kan vid vissa tillfällen bli mycket höga, 20-30 meter. 50 meters lågor skulle innebär lågor hälften så höga som själva den största skorstenen där fackling äger rum. Det har nog i stort sett aldrig hänt. Och det låter ganska rejält när det är stora facklor, främst på grund av att vattenånga tillsätts för att undvika sotbildning, även om ljudet vid facklingen inte är nånting i jämförelse med hur det var när den gamla högtrycksfabriken fick problem och släppte ut gas med 2 500 kilos tryck. Sammantaget är inte heller facklingen nån större källa till miljö- och klimatfarliga utsläpp.

Det är klart att det inte är speciellt bra när fackling sker med stora lågor, men det är ju bara i undantagsfall som detta händer. Samtidigt finns det faktiskt inga egentliga alternativ till facklingen om vi vill och ska tillverka plast och råvaror till plast. Plast som i fallet med polyeten är lätt att återvinna och dessutom är det överlägset miljö- och klimatvänligaste alternativet när det gäller användning som bärkassar. Oljudet vid facklingen är dessutom främst en konsekvens av att facklingen gjorts mer miljövänlig genom tillsats av vattenånga. Sterner tycks sorgligt okunnig om plast, plasttillverkning och plaståtervinning.

Förresten så finns det fackling i Göteborg (på de tre raffinaderierna och Göteborg Energis Gasendalanläggning) också, liksom i Lysekil och Nynäshamn där det också finns raffinaderier. Facklingen är inte en av de större utsläppskällorna utan de sammanlagda utsläppen från mindre läckor är de största utsläppen från raffinaderierna. Så har det historiskt varit i Stenungsund också. Jämfört med 1990-talet är också denna typ av utsläpp mycket mindre idag än tidigare.

De undersökningar som faktiskt finns av miljön (noterbart är att halterna av kolväten är lika höga eller högre i centrala Göteborg som inte har någon industri av samma slag som Stenungsund), bullret (vägtrafiken bullrar mer än industrin) och upplevelsen av miljön i Stenungsund har Sterner inte heller läst trots att de är lät tillgängliga på nätet. Helt klart ett helt oseriöst förhållningssätt. Men det är ganska typiskt för många miljödebattörer av idag. De läser inte på och de skriver utifrån förutfattade meningar och fördomar. Det är vad Sterner också gjort. Resultatet är att det blir fel. Han hittar på allvarliga miljöproblem som inte finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements