Långa fängelsestraff för grova dataintrång och grova bedrägerier

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mycket stort mål om dataintrång och bedrägerier som inleddes i slutet av september förra året. Tingsrätten har under en drygt fem månader lång huvudförhandling prövat 64 stämningsansökningar rörande framförallt grova dataintrång och grova bedrägerier. Ett stort antal personer har hörts men framförallt har det varit fråga om en mycket omfattande datateknisk bevisning. Sammanlagt har 18 personer varit åtalade i olika delar.

Huvudförhandlingen har delats upp i tre delar. I den första delen dömdes Krzysztof Holm som huvudman för grova bedrägerier som i stor utsträckning skett genom grova dataintrång mot såväl större som mindre företag; främst inom kredit- och factoring- samt databranschen. Han dömdes också för ytterligare grova dataintrång mot företag, myndigheter, ett politiskt parti samt advokater. Mikael Åhlund och André Wehner dömdes för att i olika omfattning ha deltagit i bedrägerierna. De två senare beskrivs i tidningen Mål & Medel som bolagsplundrare men detta förnekas av dem i en annan tidning.

I målets andra del dömdes Krzysztof Holm, hans bror Gregor Holm, Ulf Jeppsson samt några personer till för ett stort antal bedrägerier som inträffade 2013–2014. Gemensamt för de bedrägerierna är att företag lurades att leverera olika slags varor eller utlovades leveranser som aldrig skedde. Ulf Jeppsson dömdes även i målets tredje del för grova bedrägerier under 2017 avseende inköp av bl.a. grävmaskiner till mycket stora värden.

Krzysztof Holm dömdes för fullbordade bedrägerier överstigande 27 milj. kr. och bedrägeriförsök för mer än 15 milj. kr. Påföljden bestämdes till fängelse sex år och sex månader. Hans två främsta medhjälpare, Mikael Åhlund och André Wehner,  i den första delen dömdes till fängelse i tre år respektive två år och tre månader. De fick nedsatt straff då de under tiden i häktet dömdes till fängelse för annan brottslighet

Gregor Holm dömdes för bl.a. grova bedrägerier till ett värde av mer än fyra milj. kr medan Ulf Jeppsson bedrägerier har gällt värden för mer än sex milj. kr. Påföljden för dem bestämdes till fängelse två år och nio månader respektive tre år och sex månader.

Ytterligare åtta personer, däribland en kusin till bröderna Holm, dömdes för delaktighet av olika slag i brottsligheten. De flesta av dem dömdes till villkorliga domar.

Några av de åtalade frikändes, däribland en man som tidigare dömts för bedrägeri och för närvarande sitter häktad i Göteborg som misstänkt i ett annat stort bedrägerifall, nämligen Torgny Jönsson. Han hade också väckt talan mot åklagaren med påstående om falskt alternativt obefogat åtal. Den talan lämnade tingsrätten utan bifall.

Krzysztof Holm, Gregor Holm och Ulf Jeppsson är fortsatt häktade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements