De flesta svenskar tycker att invandring är bra

De flesta svenskar anser att invandring är bra och att Sverige ska ta emot invandrare. Andelen som tycker invandring är bra har dock minskat kraftigt från 63 procent år 2015 till 44 procent år 2018, men de som anser att invandring är något bra för landet är fortfarande fler än de som anser att invandring i huvudsak är dåligt (31 procent).

Lite förvånande så är invandrare mer negativa till invandring än de som är födda i Sverige. Högutbildade är mer positiva till invandring och lågutbildade mer negativa. Detta enligt undersökning som gjorts av Ipsos för DN:s räkning. Det är också stor skillnad mellan olika partiers anhängare. Bland centerväljare är det 1 av 5 som vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar medan nästan 4 av 5 av moderaternas väljare vill ta emot färre. Bland MP-väljarna vill 19 procent ha en stramare flyktingpolitik, jämfört med 55 procent för S-väljare.

Svenskar är fortfarande Europas i särklass mest flyktingvänliga befolkning. De flesta är positiva till invandring.

Läs också: Hur många invandrare finns det i Sverige år 2018?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements