Det finns ingen vilja att åtgärda klassklyftorna

Arne Larsson i GP skriver att ingen har lösningen på de växande klassklyftorna i Sverige. Det är dumheter. Det är ingen som vill prata om lösningarna, inte heller Arne Larsson. Men vi vet vilka lösningarna är. De finns mitt framför näsan. Lösningarna är mycket enkla och har använts förut.

Skolan måste vara enhetlig och lika för alla. Det finns bara ett sätt att uppnå det. Avprivatisering. Vården måste vara lika för alla och jämlik. Lösningen på problemet är en gemensamt ägd vård utan vinstintressen. Bostadssegregationen måste minskas. Det kan bara göras om det finns tillräckligt med bostäder. Fler bostäder för fattiga måste därför byggas. Det kan bara göras med hjälp av offentliga byggsubventioner. Lönerna i samhället måste återigen utjämnas. Det kan bara lösas om fackföreningarna börjar företräda sin medlemmar istället för att förorda individuella löner och ge stöd till socialdemokraterna. Inkomsterna i samhället måste utjämnas. De få som lever på arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd och försörjningsstöd måste få ersättningsnivåer som innebär som det faktiskt går att leva på.

Arne Larsson fokuserar dessutom på nåt som inte är problemet. Brottslighet. Förvånansvärt nog är brottsligheten idag betydligt lägre än när Sverige var mer jämlikt på 1970- och 1980-talet. Att åtgärda brottsligheten är helt klart inte viktigt för att uppnå ett bättre samhälle med mindre klyftor. Att problemet i skolan och förskolan skulle vara stora grupper som Arne Larsson hävdar är heller inte sant mer än i vissa enskilda fall. Problemet är dåliga löner och brist på personal. Problemet är ett skolsystem med privatskolor som skapar segregation och klyftor.

Den artikel som Arne Larsson skrivit är lika felaktig som de flesta partiernas problembeskrivningar och den sakna i likhet med alla former av åtgärdsförslag eller förslag till lösningar. Den visar tydligt att borgerlig media är en del av problemet. Gnäll, men kom int med några lösningsförslag. Hitta på problem, skriv skit, men försök inte skriva om nåt som kan leda åt rätt håll.

Lösningarna på klassklyftorna är enkla. Avprivatisering, subventionerat byggande, inkomstutjämning, löneutjämning. Men partierna i Sverige vill inte presentera eller tala om dessa lösningar utan pratar helst om andra saker.

De enda partier som är intresserade av de lösningar som jag skissat på ovan är partierna till vänster, partier som Vänsterpartiet, Socialistiska Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements