Varför gillar folk inte Västlänken?

Det finns naturligtvis fler olika anledningar till att inte gilla västlänken. En del är oroade över allt för många träd i staden tas bort, att det blir lite mindre grönt, andra är oroade för att det kan bli sättningar i en del hus osv. Sådan här legitima och rimliga saker är vanliga anledningar till att folk är mot Västlänken.

Andra orsaker är sådant som är baserat i rena fördomar och okunnigheter, exempelvis att det inte skulle gå att bygga i leran. De argumenten är naturligtvis bara dumheter.  Vi har sen tidigare mängder med tunnlar i leran och byggena har fungerat utmärkt. Exempelvis Tingstadstunneln, Götatunneln och massor med avloppstunnlar. Just nu byggs också Marieholmstunneln. Att vissa byggen ibland får problem med leran beror på att byggföretagen gör fel och ofta lagt för låga anbud. Det är inget argument mot Västlänken.

Men den vikigaste anledningen till att folk är så negativa till Västlänken är troligen folkomröstningen vid förra valet. Den gällde visserligen inte Västlänken utan trängselavgiften. Men många trodde och upplevde att omröstningen gällde västlänken.Folk röstade nej, men politikerna brydde sig. Detta skapade en allvarlig förtroendekris. Folk anser att politikerna inte är att lita, framförallt intre de kända makthavarna i socialdemokraterna och miljöpartiet. Detta är det som avspeglar sig i opinionen om västlänken och i den senaste partisympatiundersökningen i Göteborg.

De mer insatta kritikerna anser att Västlänken inte löser de kollektivtrafiksproblem som Göteborg och anser att Hagastationen är felplacerad. Dessutom är det uppenbart att Västlänken inte kan utnyttjas till fullo förrän vi fått en ny järnväg till Borås och Almedals gamla stationsområde byggts om. När det gäller Olskrokens gamla bangård och stationsområde behöver det också byggas upp, men det är på gång. Detta är argument som jag kan hålla med om samtidigt som jag tror att kritiken mot Hagastationen är kraftigt överdriven.

Ett problem är dock att de mer pålästa kritikerna inte verkar inse att deras främsta alternativ till Västlänken, Gårdaalternativet, sannolikt inte är genomförbart. Alternativet går ut på att en station ska byggas under Överåsberget. Problemet med det är att det ligger villaområden ovanför. De flesta villor av idag värms med bergvärme och det betyder 100 meter djupa borrhål (ovanför och i närheten av nuvarande tunnel finns förstås inga).

När Västlänken presenterades så fanns ett mer sydligt alternativ än genom Liseberg. Det alternativet  innebar en sträckning genom berget under villastadsdelen Burås (i Krokslätt) och skulle eventuellt ha kunnat möjliggöra en station vid Järntorget istället för vid Hagakyrkan. Flertalet hus i Burås hade redan då bergvärme med djupa borrhål. På ett av de första mötena kring Västlänken tog jag upp detta förhållandena. Det visade sig då att projektledningen inte hade en aning om att det fanns ett villaområde i Burås. Däremot hade de nogsamt undvikit att dra någon tunnel under Landala Egnahem där samma problematik finns och som de var medvetna om. En sprängingenjör meddelade på mötet att det nog var omöjligt att beräkna effekterna av sprängningar, bergets hållbarhet och andra sker med en massa djupa borrhål i berget. Jag vet inte egentligen hur det är med det, men på nästföljande möte var det sydligare alternativet helt borttaget. Det kan nog därmed anses var en trovärdig utsaga från ingenjören ifråga. Om det är sant så är även Gårdaalternativet omöjligt att bygga.

Det enda vettiga alternativet till Västlänken jag kan se är att bygga järnväg längs Söderleden och Dag-Hammarsköldsleden och sedan i bergtunnel under Slottskogen och vidare till Järntorget och under stan med stationer i Mölndal (Åby kanske vore vettigt), Järnbrott, Högsbo (Marklandsgatan) och Järntorget. Ett alternativ är att dra järnvägen via Hisingen istället för via Järntorget och då ersätta Järntorgsstationen med en vid Stigbergstorget. Ett betydligt bättre alternativ än Västlänken, men också ett mycket större och dyrare projekt. I nuläget finns det inga förutsättningar för att ett sådant alternativ ska byggas, men kanske kan det ske i framtiden och då förhoppningsvis (och kanske också enklast) via Hisingen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements