Vad svenskar oroar sig för

I den årliga SOM-undersökningen handlar en frågeställning om vad svenskar oroar sig för. Det som främst oroar svenskarna är:

  • Förändringar i Jordens klimat: 61 procent (+12 procentenheter sen 2016)
  • Miljöförstöring: 61 procent (+14)
  • Terrorism: 60 procent (+12)
  • Ökad antibiotikaresistens: 55 procent (+6)
  • Utrotning av växt och djurliv: 52 procent

Därefter följer ökad främlingsfientlighet (48%), organiserad brottslighet (48%) och försämrad havsmiljö (47%). Detta har fått Johan Ehrenberg att i en ledare i ETC uttrycka en allvarlig skepsis mot valrörelsen:

Men så var det det där med rädslan. Eller okej då, oron. Man brukar ju säga att politikens uppgift är att lyssna på människors oro och sedan försöka göra något åt det.

Alltså hjälpa till och minska oron.

En del kanske mest vill spinna på oron för att få sympati och röster.
Men det är där Som-undersökningen blir så extremt annorlunda än allt det vi får höra som de allra viktigaste frågorna och problemen som ska lösas. Hela valdebatten och Agenda och Aktuellt och ledarsidorna och de där valrapporterna berättar om saker som faktiskt inte oroar de flesta.

Han menar kort och gott att valrörelsen handlar om fel saker om vi ska utgå från vad som oroar människor:

Men en enda slutsats borde man ändå kunna dra. Hela den svenska valdebatten och den mediala debatten och den politiska strategin och de där valtaktiska slugerierna och de där upphaussade utspelen… är alla fullständigt fel och saknar alla verklighetsförankring.

Svenska folket är rädda för det som händer med vår planet, vår natur, vår hälsa, våra barns liv.

Det är inte något lullull man ska sätta på etiketten med ordet hållbarhet. Det är tankarna som gror.

Ehrenberg läser dock SOM-undersökningen dåligt för där finns också frågor om vad folk anser vara de viktigaste politiska frågorna just nu. Då blir de viktigaste frågorna för de svenska väljarna istället:

  • Invandring/integration, 43% (en minskning med 2 procentenheter sen 2016)
  • Sjukvård, 37 % (+8)
  • Skola/utbildning, 30 % (-4)

Därefter följer lag & ordning (17%), sociala frågor (15%), äldrefrågor (15%), miljö/energi (10%) och arbetsmarknad (9%). Svaret på dessa frågor tenderar självklart att påverkas av vad media skriver om och vad politiker tar upp. Men det innebär också att Ehrenbergs resonemang knappast är helt korrekt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements