Stadig tillbakagång för nazisterna i Västsverige

Kring 2005 försvann nazisterna från Göteborgs gator. Detta efter hårt tryck från antifascister genom massmobiliseringar, motdemonstrationer och mer riktade insatser. Förra året försökte de komma tillbaks till gatorna men misslyckades kapitalt vid varje försök med ett undantag. Även i år har de försökt med lika misslyckat resultat på grund av antifascistiska och antirasistiska mobiliseringar. I hela Västsverige har deras aktivitet också stadigt minskat de senaste åren enligt den redovisning Expo presenterat.

Trenden i Västsverige skiljer sig därvid kraftigt från utvecklingen i resten av Sverige. Jämtland uppvisar dock samma utveckling som Västra Götaland. I några andra delar av Sverige har dock den nazistiska aktiviteten också minskat mellan 2016 och 2017 men inte jämfört med 2015. Så är fallet i Kalmar, Skåne och Uppsala län. I Hallands län har det minskat kraftigt mellan 206 och 2017 efter en kraftig ökning 2016. Antalet aktiviteter 2017 var också lägre än 2015 så sannolikt påverkas utvecklingen i Halland också av utvecklingen i Göteborg.

Antal rasideologiska aktiviteter i Västra Götalands län 2015-2017. Källa: Expo

Antal rasideologiska aktiviteter i Västra Götalands län 2015-2017. Källa: Expo

Det är svårt att vara nazist i västra Sverige, framförallt i Göteborgsområdet. Så ska det fortsätta vara. Nazister är inte välkomna här. Varje gång de dyker upp ska de köras bort. Varje gång de försöker demonstrera ska de mötas av mångdubbelt fler antifascister och antirasister. Så har det varit sen urminnes tider i Göteborg och så ska det fortsätta vara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements