Integrationen i Sverige är en av de bästa i Europa

Sverige tar i förhållande till befolkningen emot mest flyktingar i Europa. Samtidigt har Sverige och så en stor invandring av andra skäl, exempelvis för arbete och studier. De är smart av dem att komma till Sverige för landet har en av de högsta sysselsättningsgraderna bland flyktingar och invandrare inom EU:

– Svenskarna har väl kanske fått en uppfattning att det är dålig integration i Sverige, att den har misslyckats.
Men jämfört med hur det ser ut i övriga EU-länder menar Marie Demker att integrationen i Sverige inte är så misslyckad som opinionen visar.

– Det är en sanning med modifikation. Om vi jämför med de andra EU-länderna så ligger till exempel de utlandsföddas arbetsnivå väldigt bra till i Sverige. De ligger fortfarande lite lägre än infödda svenskar men det är för att sysselsättningen i Sverige är jättehög nu.

– Men utlandsföddas sysselsättning i Sverige är på en högre nivå än i flera andra EU-länder. I andra länder är det mycket lägre sysselsättning.

Dessutom går det allt snabbare för nyanlända flyktingar och invandrare att komma i arbete. Det visar ny statistik från SCB. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. En bidragande anledning till detta är att allt fler är högutbildade bland de flyktingar som tar sig hit. En annan anledning är den goda ekonomin och konjunkturen i Sverige som innebär fler och fler jobb. Arbetslösheten bland invandrare är dock fortfarande betydligt högre än bland svenskar.

Sysselsättningen fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar. Det var en utveckling som startade efter förra valet. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 15 år. Andelen långtidsarbetslösa har också minskat rejält. En stor del av det ökade antalet sysselsatta är invandrare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements