Skjutvapenvåldet i Sverige inte värre än i liknande länder

DN är en av de tidningar som uppger sig ganska fakta och falska nyheter. Samtidigt presentera tidningen ständigt och jämnt falska nyheter. Exempelvis om brottslighet. Nu påstår tidningens journalist Anders Bolling att det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige bland unga män (15-29 år gamla) är extremt i Europa. Det är nu enligt den refererade undersökningen inte helt sant. Förra året så låg Irland och Sverige i topp med ungefär samma dödlighet när det gäller skjutvapenvåld. Italien och Nederländerna låg inte långt efter. Förra året var ett ovanligt och extremt år i Sverige. Mellan 2000 och 2012 ökade det dödliga vapenvåldet bland unga inte alls  för att därefter öka och därefter en kraftig ökning 2014-2015. Den högre nivån häll sen i sig till 2017.

I år har dock det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige halverats bland unga män och då ligger Sverige på samma nivå som Frankrike, Finland och Danmark vilket innebär en mittposition i Europa vad det gäller dödligt skjutvapenvåld. Jag tycker därför det är helt oansvarigt av forskaren Manne Gerell som uttalar sig i DN-artikeln att påstå att det dödliga skjutvapenvåldet bland unga män är värre i Sverige. Att det varit detta ett eller två år betyder inte att det är en permanent situation. Korrekt vore kanske att säga att under åren 2015-2017 var det dödliga skjutvapenvåldet bland unga män i Sverige värst i Europa eller bland det värsta i Europa. Irland, Italien och Nederländerna ligger på ungefär samma nivå. Med start 2016 började skjutandet i Sverige minska, då främst i Göteborg, och hösten 2017 började det minska också i resten av Sverige. SVT påstår att skjutandet skulle ha ökat i Göteborg i år, men det har det inte enligt tillgängliga uppgifter hos polisen och i media. Göteborg har också legat långt under de andra storstäderna under år 2016 och år 2017.

När det gäller dödligt skjutvapenvåld bland män över 30 år så ligger Sverige också i mitten av tabellen över skjutvapenvåldet strax under Nederländerna, Finland och Frankrike. Mest dödligt skjutvapenvåld bland män över 30 år i Europa finns i Italien, Irland och Portugal. Dödligt skjutvapenvåld bland män över 30 år har ökat svagt sen 1990-talet.

Den totala mordfrekvensen (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare) ligger på ungefär samma nivå i de flesta länder i Europa. Finland har dock normalt en mordfrekvens som är minst dubbelt så stor som Sveriges.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements