Minskande brottslighet och medias lögner

Gellert Tamas ha skrivit en mycket bra artikel i Aftonbladet Kultur om den minskande brottslighet och medias lögner om ökande brottslighet. Under mycket lång tid har brottsligheten i Sverige minskat. Även sett i ett kort perspektiv har brottsligheten minskat precis som de två senaste åren. Ändå framställer media det som om brottsligheten ökar. De ljuger uppenbarligen medvetet. Gellert Tamas skriver:

Brottsstatistiken för år 2017, som publicerades av BRÅ i slutet på mars, verkar inte ge något stöd åt den tesen. Snarare är det precis tvärt om. Visserligen ökade det faktiska antalet anmälda brott jämfört med 2016 helt marginellt, med 4 710 stycken till sammanlagt 1,5 miljoner, men om man tittar på den mer relevanta siffran över antal anmälda brott per invånare, det vill säga med hänsyn till den ökande befolkningsmängden, minskade antalet brott. 2017 anmäldes 15 062 brott per 100 000 invånare jämfört med 15 219 året innan.

Denna minskning är inget undantagsfall. Antalet anmälda brott sjönk även under 2016, jämfört med föregående år. Och nedgången syns över ett brett spektrum av brottskategorier:

  • Antalet stöld- och tillgreppsbrott minskade med 3 procent
  • Butiksrån minskade med 12 procent
  • Skadegörelse minskade med 7 procent.
  • Misshandelsfallen minskade med 5 procent
  • Våld mot män över 18 år minskade med 10 procent
  • Antalet olaga hot och ofredanden minskade med 2 procent
  • Grovt fridskränkningsbrott mot kvinnor minskade med 13 procent

Och så skulle man kunna fortsätta.

Antalet anmälda brott per invånare har inte bara gått ner de senaste två åren, utan även sett i ett längre tidsperspektiv. I jämförelse med exempelvis år 2009 har både antalet anmälda brott per person minskat, samt ett stort antal brottskategorier som misshandel, inbrott, rån och skadegörelse. Antalet butiksstölder har närmast halverats under denna tidsperiod.

Trots att det är solklart att brottsligheten inte ökar förmedlar media ändå en bild av att den gör det. Media spelar högerextrema och rasistiska partier i händerna genom sina lögner och sin falskhet. De skapar också otrygghet hos vanliga människor. En otrygghetskänsla som faktiskt saknar bas i verkligheten utan nog främst är ett resultat av medias och politikers falskhet.

Läs mer om brottsutvecklingen mellan 2005 och 2015:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements