Bygget av Västlänken kan börja

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att bygget av Västlänken kan börja. Västsvenska Handelskammaren välkomnar beskedet, som de menar är ett viktigt steg för vår växande region. Men faktum är nog att bygget redan startat. Avverkning av skog och avstängning av parkeringar där arbetstunnelingångar ska byggas i Getebergsäng har redan påbörjats liksom grävningen i sluttningen vid Johannebergs landeri där en arkeologisk utgrävning genomförts. I Gullbergsvass är ju allting redan en byggplats.

– Vi är mycket glada över beslutet. Göteborgsregionen växer snabbt och allt fler människor väljer att leva och arbeta här. En viktig del i att utveckla en hållbar och öppen stad och region är att fler åker kollektivt. Därför behövs nya möjligheter för människor att resa på ett smidigt och säkert sätt, säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé, i ett pressmeddelande.

När Västlänken invigs 2026 har invånarantalet i regionen ökat med cirka 200 000 sedan regeringen beslöt att den ska byggas. Med oförändrad takt i befolkningstillväxten är vi 2 miljoner invånare kring år 2070. Det är för att klara transportbehoven i denna avsevärt större Göteborgsregion som Västlänken är en nödvändig pusselbit.

Det är naturligtvis lika viktigt att anslutande järnvägar byggs ut men kapaciteten i centrala Göteborg är idag för dålig. Västlänken är därmed en förutsättning för andra satsningar.

– Låt oss nu lägga engagemanget på framtida satsningar och gemensamt arbeta för att dessa kommer till stånd i vår region. Naturligtvis krävs även andra kollektivtrafiksatsningar än järnväg i Västsverige. Kommande diskussioner bör handla om hur vi tillsammans kan förverkliga dessa, avslutar Johan Trouvé.

Motståndarna till Västlänken är av besvikna över beslutet att Västlänken ska byggas, men har inte för avsikt att upphöra med försöken att stoppa Västlänken. Bl.a. ställer två lokala missnöjespartier upp i kommunvalet. Det har Västlänken som sin viktigaste fråga. Men även om de två vann valet och fick egen majoritet skulle inte Västlänken kunna stoppas. Att bygga Västlänken har nämligen beslutats i riksdagen och det finns inga tankar på att riva upp beslutet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements