Staden är mer hållbar än landet

I alla fall om vi tittar på Sverige. Alla stadsområden har lägre genomsnittliga utsläpp per capita än landsbygden i Sverige med några undantag, Sundsvall, Stockholm, Halmstad, Växjö och Karlskrona. Särskilt lågt ligger Västerås och Eskilstuna. De landsbygdsområden som ligger högst är Norrlandskommuner och områden med stor turism som norra Bohuslän, Öland och fjällen i Dalarna och Jämtland. Därför är påståendet från några debattörer i ETC om att städer och landsbygd är lika bra eller lika dåliga inte helt korrekt. Samtidigt är det inte heller helt fel.

Ingen kommun i Sverige har dock hållbara nivåer av utsläpp av växthusgaser. Det beror på att Sverige är ett kallt land där bostäderna måste värmas och ett glesbefolkat land med långa transporter. Det senare ger dåligt underlag för kollektivtrafik vilket förvärrar läget. Sverige och svenskarna kan i princip aldrig komma ner i de genomsnittliga nivåer som skulle behövas.

Bostäder i större tätbebyggda städer kräver mindre energi (vilket då ger lägre utsläpp av växthusgaser) för att värmas. Minst energi kräver centrala kvartersbyggda områden medan miljonprogramsområden och villaområden kräver mer uppvärmning. En stad med tätbebyggelse får också bättre kollektivtrafik och minskad bilism vilket minskar växthusgasutsläppen. En riktigt tätt bebyggd stad kräver dock införsel av en mängd varor, framförallt livsmedel och det ger en hel del utsläpp av växthusgaser.

På samma sätt är det så att ju glesare landsbygden ju mer utsläpp står den för.  Norrland och Bergslagen är alltså problemet (vid sidan av framförallt Stockholm) när det gäller utsläpp av växthusgaser per capita. Turismen är också ett problem och stockholmare och andra stadsbor orsakar alltså också stora växthusgasutsläpp i turistområden

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements