Hyresgästföreningens segregationsundersökning har några grundfel

Hyresgästföreningens segregations- och mångfaldsundersökning baserar sig på kriterier som missar en del väsentligheter om mångfald och segregation. Utgångspunkten är nämligen födelseland. Många födda i många olika födelseländer ger hög mångfald, om en etnisk grupp född utomlands, oavsett vilken dominerar ett område blir mångfalden mindre. Samer, judar, tornedalsfinnar, resande och romer räknas alltså inte eftersom de oftast är födda i Sverige. De ger ingen ökad mångfald. Kommuner i det inre av och i norra Norrland får därför alldeles för låg mångfald i undersökningen och stadsdelar med många judar (exempelvis vissa delar av centrala/södra Göteborg) får kanske för låg mångfald.

Dessutom påpekar undersökningen flera gånger att segregationen styrs av inkomster och inte var någon är född. Var någon är född eller etnicitet är därför ett dåligt segregationsmått. Ett fattigt område där alla är födda i Sverige kan därför få låg mångfald och låg segregation när det borde vara låg mångfald och hög segregation.

Inte heller är det rimligt att ryssar ska ge högre mångfaldspoäng än balter, bulgarer eller portugiser, cyprioter högre än greker, latinamerikaner högre än spanjorer. Rapportens författare har dock undersökt om detta gör någon skillnad. Enligt rapporten så spelar det ingen större roll utan bilden av mångfald och segregation blir densamma ändå.

Barn till invandrare bidrar heller inte till mångfald. De är ju födda i Sverige. Detta gör att mångfalden i stadsdelar som Majorna, Krokslätt eller Johanneberg i centrala Göteborg förmodligen är underskattad för där bor många barn till invandrare (de är exempelvis många bland studenterna i Krokslätt och Johanneberg). Stadsdelsnämndsområdet Majorna-Linné behåller dock enligt rapporten en låg mångfald totalt sett även vid en justering för detta.

Högst mångfald återfinns i Angered (74%), Östra Göteborg (69%), Västra Hisingen (57%) och Norra Hisingen (56%). Skillnaderna i Göteborg och Stockholm är ungefär lika stora men i Malmö är de mindre. Mångfalden som sådan är större i Malmö (63.9%) än i Stockholm (54,1%) och Göteborg (54,0%).

Mångfald i Göteborg

Angered, 73,5%
Östra Göteborg, 66,8%
Västra Hisingen, 57,4%
Norra Hisingen 56,4%
Lundby 52,2%
Centrum 46,3%
Askim-Frölunda-Högsbo 45,9%
Västra Göteborg 41,0%
Örgryte-Härlanda 40,6%
Majorna-Linné 40,2%

Att hög andel hyresrätter skulle ge hög mångfald och hög segregation medan låg andel hyresrätter skulle ge låg mångfald och låg segregation som ofta nämns i kommentarerna till rapporten finns det faktiskt inga belägg för när det gäller Göteborg.

Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-Linné som alla har låg mångfald och låg segregation har bland de högsta andelarna hyresrätter i Göteborg. Centrum har allra högst andel hyresrätter (81%) vilket är högre än Angered (70%) och Östra Göteborg (72%) som har hög mångfald. Örgryte-Härlanda har 69% och Majorna-Linné 64%. Lägst andel hyresrätter har Norra Hisingen med 23%. Norra Hisingen innefattar områden som Brunnsbo, Backa, Kärra, Tuve och Skogome. Skillnaderna i Göteborg är mindre än i Stockholm, men större än i Malmö.

Majorna domineras alltså inte alls av bostadsrätter som det påstås i ETC. Uppenbarligen har journalisten inte läst rapporten ordentligt. Faktum är att det bara finns ett stadsdelsnämndsområde i Göteborg där bostadsrätter är den dominerande boendeformen, Norra Hisingen.

Andel hyresrätter i Göteborg

Centrum 80,6%
Östra Göteborg, 72,0%
Angered, 70,0%
Örgryte-Härlanda 69,4%
Majorna-Linné 63,9%
Lundby 58,6%
Askim-Frölunda-Högsbo 50,0%
Västra Hisingen, 40,7%
Västra Göteborg 25,9%
Norra Hisingen 23,1%

Angered är inte mer segregerat än Askim-Frölunda-Högsbo trots att Angered har 52% födda i andra länder mot 19% i Askim-Frölunda-Högsbo (skillnaderna inom detta stasdelsnämndsområde är dock stora). Störst segregation har Västra Hisingen (andelen utlandsfödda 29%) och Västra Göteborg (16%). Den lägsta segregationen finns i Majorna-Linné (1%) och Centrum (2%) och Lundby (2%). Skillnaderna är mycket större i Göteborg än i Malmö och Stockholm. Totalt sett är segregationen störst i Göteborg (11,1%) om vi jämför de tre storstäderna. Stockholm har 9,0% och Malmö 8,4%.

Segregation i Göteborg

Västra Hisingen, 17%
Västra Göteborg 12%
Angered, 7%
Askim-Frölunda-Högsbo 7%
Östra Göteborg, 7%
Norra Hisingen 6%
Örgryte-Härlanda 3%
Centrum 2%
Lundby 2%
Majorna-Linné 1%

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements