Nog är Sverige unikt på vissa sätt

Kajsa Ekis Ekman skriver i en ledare i ETC om att Sverige inte är så unikt som folk tror. Ur den aspekt hon tar upp så stämmer det nog. De flesta saker som vi ser som speciella med Sverige är inte så speciella i slutändan ändå.

Men i världen är Sverige ganska unikt ändå. Värderingsmässigt är Sverige väsensskilt från de flesta länder i världen. Tittar vi på World Values Survey (WVS) så ligger Sverige längst upp i högra hörnet med resten av Europas protestantiska länder tätt intill, Danmark och Norge närmast Sverige. Längst ner till vänster återfinns afrikanska och muslimska länder. World Values Survey visar värderingar på två skalor, traditionellt-sekulärt och graden av individualism på den andra skalan.

Så här förklaras kartan av WVS själva:

Survival values versus Self-expression values. The global cultural map (below) shows how scores of societies are located on these two dimensions. Moving upward on this map reflects the shift from Traditional values to Secular-rational and moving rightward reflects the shift from Survival values to Self–expression values.

Traditional values emphasize the importance of religion, parent-child ties, deference to authority and traditional family values. People who embrace these values also reject divorce, abortion, euthanasia and suicide. These societies have high levels of national pride and a nationalistic outlook.

Secular-rational values have the opposite preferences to the traditional values. These societies place less emphasis on religion, traditional family values and authority. Divorce, abortion, euthanasia and suicide are seen as relatively acceptable. (Suicide is not necessarily more common.)

Survival values place emphasis on economic and physical security. It is linked with a relatively ethnocentric outlook and low levels of trust and tolerance.

Self-expression values give high priority to environmental protection, growing tolerance of foreigners, gays and lesbians and gender equality, and rising demands for participation in decision-making in economic and political life.

Jämfört med resten av världen ligger onekligen de tre skandinaviska länderna ganska isolerade i ena änden av spektrat.

Men dessutom finns det faktiskt kulturella skillnader även på sådana områden som Kajsa Ekis Ekman berör. Både inom Sverige och mellan länder. I Stockholm står folk i kö när de ska gå på bussen. I Göteborg vore det väldigt märkligt om någon gjorde det. I Göteborg bryr sig i stort sett ingen om röd gubbe vid övergångsställen. I Stockholm står folk snällt och väntar tills det blir vit gubbe. Bilister i Göteborg tycks ha glömt bort att bilar har blinkers men så verkar det inte vara i Stockholm.

Advertisements