Fängelsestraff för försäljning av fentanylanaloger

Södertörns tingsrätt meddelade igår dom mot två bröder för åtta fall av grovt vållande till annans död. Bröderna har via en hemsida sålt nässprejer med fentanylliknande preparat bland annat akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl. Dessa är så kallade fentanylanaloger, det vill säga substanser som har en annan kemisk sammansättning men ungefär samma egenskaper som fentanyl. Fentanyl är en syntetisk opioid, som är narkotikaklassad och används inom sjukvården för att behandla svår smärta. Dess effekter påminner om heroin, men substansen är mer kraftfullt verkande än heroin.

Försäljningen har sett via en hemsida och ett aktiebolag. Den äldre brodern har varit ensam aktieägare och styrelseledamot i bolaget. Han är den som startat och i huvudsak styrt bolagets verksamhet. Den yngre brodern har varit styrelsesuppleant i bolaget. Båda bröderna har hävdat att den yngre haft liten del bolagets verksamhet och i princip endast agerat som bud för försändelser. Enligt tingsrätten är det dock bevisat att de tillsammans och i samförstånd hanterat fentanylanaloger och de andra substanser som andra delar av åtalet avser.

Åtta personer har avlidit efter att ha använt substanserna. Vid tidpunkten för försäljningen var preparaten inte narkotikaklassade, men är det idag. Det betyder att åklagaren inte kunde väcka åtal enligt narkotikastrafflagen. Åklagaren väckte istället åtal för grovt vållande till annans död. Det är första gången ett sådant åtal prövats i Sverige.

Tingsrätten bedömde att bröderna har varit oaktsamma och orsakat dödsfallen eftersom de sålt så farliga preparat till personer som kan antas använda dem som missbrukspreparat. Enligt tingsrätten har båda bröderna begått brotten av så kallat medveten oaktsamhet. Det innebär att de insett att det fanns risk för en viss effekt (dödsfall) och att de var likgiltiga inför risken att effekten skulle inträffa. Risken att köpare skulle dö har inte varit ett tillräckligt skäl för dem att avstå från försäljningen.

-Det är bevisat att bröderna känt till hur farliga de här substanserna är. Det är också bevisat att de vetat om att köparna har tänkt använda nässprejerna för missbruk. Sammantaget visar det att bröderna har varit oaktsamma och att de orsakat att personerna dött, säger Kajsa Hällje, en av domarna i målet, i ett pressmeddelande.

I bolaget har även vissa hälsofarliga varor hanterats. Den hanteringen bedömdes ha skett uppsåtligen och bröderna dömdes därför för två brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den äldre dömdes även för tre bokföringsbrott, två i bolaget och ett i enskild näringsverksamhet. Brotten har begåtts av oaktsamhet och bedömdes inte som grova. Han dömdes även för övergrepp i rättssak. Brottet bestod i att han med våld och hot försökt få bolagets bokförare att ändra sina uppgifter i utredningen om bokföringsbrotten. Den yngre brodern dömdes även för att ha innehaft en mindre mängd cannabis och för att av oaktsamhet ha innehaft en kniv när det inte varit befogat.

Den äldre brodern dömdes till fem och ett halvt års fängelse och den yngre dömdes till fyra års fängelse. De avlidnas anhöriga får de skadestånd de begärt.

Den äldre brodern meddelades också näringsförbud och tiden för detta sattes p.g.a. den allvarliga brottslighet han döms för till den maximala, tio år. Bolaget ska betala företagsbot med sammanlagt 8 500 000 kr, varav 500 000 kr för två bokföringsbrott och 1 000 000 kr för vart och ett av brotten vållande till annans död. Bolagets egendom belades med kvarstad för att företagsboten och ett förverkande av utbyte av brott ska kunna bli täckta vid utmätning.

Advertisements