Operation Playa och pengarna, del 1

Mauritz Andersson är en av de två som dömdes för inblandning i narkotikasmuggling i samband med den polisutredning som kallades Operation Playa. Den andre var Andreas Niklasson. Mauritz Andersson hade, under de år polisen anser att han smugglade narkotika och under vilken tid han är dömd för inblandning i ett smugglingsförsök och ett fall av smuggling, mycket låga taxerade inkomster. 2010 greps han i Västindien på sin båt som var lastad med 1,4 ton kokain.

Under inkomståren 2004-2009 uppgick Mauritz Andersson taxerade inkomst till i genomsnitt till 5 538 SEK per år. Han har inte deklarerat inkomst av tjänst förutom under 2004 då han deklarerade 6 370 SEK. Mauritz Andersson har under perioden haft ett överskott av näringsverksamhet med 65 742 SEK. För inkomståret 2005 blev han skönstaxerad. Vad gäller inkomstslaget kapital har Mauritz Andersson haft underskott eller 0.

Trots detta har stora belopp passerat genom en rad företag ägda av Mauritz Andersson.  Han har också köpt ett antal fina båtar samt fastigheter, rest fram och tillbaka mellan Sverige, Västindien, USA, Spanien, Colombia och andra länder ett flertal gånger. Uppenbarligen har han haft tillgång till mer pengar än vad hans taxerade inkomst tyder på.

Under perioden 2006-09-23 – 2010-06-02 ska han enligt Operation Playa-utredningen ha gjort investeringar om sammanlagt 1 309 292 EUR samt att värdet av dessa investeringar per den 2 juni 2010 uppgick till 529 575 EUR. Under denna period var Mauritz Anderssons tillgång till pengar som störst vid tre tillfällen. I mars 2007 då köpet av båten Gloria skedde, i oktober 2008 då han köper en fastighet i Sälen samt i juni 2009 då han köper båten Solero.

Av det sammanlagda beloppet avser 983 266 EUR finansiella tillgångar, och kontantinsättningar i Lloyds Bank, Barclays Bank, utländsk valuta på företaget Marine Diesels konto, hans privatkonto i SEB, insättningar gjorda av Niklas Modler, överföring från Govimex BV till bankkonto i LF Bank, Gunnar Wernbergs konton, Maritime Lines konto och Ingemar Malmers konto. 35 802 EUR avser investeringar i fordon. 203 500 EUR avser investeringar i båtar, 148 500 avseende ”Gloria” och 55 000 EUR avseende ”Solero”. 38 226 EUR avser investering i fastigheten Malung-Sälen Västra Sälen 10:34.

Kontot öppnades av Mauritz Andersson den 26 oktober 2006 i Falmouth där Mauritz Andersson befann efter att hans båt Liselott råkat ut för ett haveri. Polisen menade att detta handlade om pengar från narkotikasmuggling. De första insättningarna gjordes samma dag, 20 + 9 230 GBP. Efter det gjordes  insättningar på totalt närmare 30 000 GBP. Den 30 november 2006 gjordes en utbetalning till LHD Car Company (LHDCC, Left Hand Drive Car Company) på 7 000 GBP. I övrigt har medlen övervägande använts till konsumtion, ofta i Sverige.

När det gäller kontot på Barclays Bank gjordes den första insättningen 27 november 2006 gjordes det en insättning på 8 000 GBP av en ”jame falk”. Den 29 november skedde en utbetalning från kontot om 19 000 GBP till LHD Car Company. Den 29 november 2006 gjordes det en insättning på 8 000 GBP av ”janks falk Slough”. Den 30 november 2006 skedde en utbetalning på 19 000 GBP till LHD Car Company.

LHD Company ägdes av bröderna Richard och David Loach och i samband med konkursutredningen i företaget uppdagades en låneförbindelse mellan Jonas Falk och företaget i vilken det uppgavs att han lånat 449 449 GBP från företaget fram till februari 2007. Några kvittenser på att full återbetalning skett har inte hittats. Minst 91 383 GBP av detta lån, sannolikt mer, användes för att köpa ett antal lyxbilar som kan knytas till Jonas Falk och hans moster Harriette Broman. Jonas Falk och Harriette Broman åtalades också för narkotikabrott respektive häleri och penninghäleri men de frikändes helt. Broman fälldes dock för bokföringsbrott och fick ett mindre straff.

Marin Diesel HB var ett bolag som företräddes av Kaj Åkesson. Samtliga sju insättningar på detta bolags konto gjordes av Kaj Åkesson. Fem insättningar var brittiska pund och två insättningar euro. Åkesson uppgav att detta handlade om båtaffärer och markköp. Han och Mauritz Andersson som han träffat första gången år 2005 hade kommit överens om att Andersson skulle köpa begagnade båtar i USA och importera dem till Sverige varefter Åkesson som var båtbyggare skulle renovera dem. Åkesson startade bolaget Marine Diesel HB år 2006 för detta ändamål men några affärer tycks aldrig ha blivit av, mer än med båten Liselott som kom till Hunnebostrand. Pengarna Åkesson satte in fick han av Mauritz Andersson som förskottsbetalningar av båtar som skulle renoveras men som aldrig dök upp.

Under våren år 2007 hade Mauritz Andersson köpt en mängd fordon och andra saker i USA som han skickade till Marine Diesel i Hunnebostrand. Åkesson betalade 50 000-60 000 kr i transport- och tullkostnader för detta när det kom. Det visade sig dock att dessa fordon i princip var värdelösa, eftersom de inte gick att registrera i Sverige. Mauritz Andersson ville att Åkesson skulle sälja de saker och tillgånger som han skickat till Marine Diesel, men det skedde aldrig.

På Mauritz Anderssons privatkonto gjordes det kontantinsättningar på sammanlagt 495 358 SEK under 2006. Av detta sattes 195 606 kr in i GBP och 299 751 kr i okänd valuta. År 2007 sattes det kontant in sammanlagt 701 461 SEK. Av detta sattes 272 108 kr in i GBP, 95 005 i EUR och 334 349 kr i okänd valuta. Under 2008 sattes det kontant in 931 535 SEK varav 577 229 i EUR och 354 306 kr i okänd valuta. År 2009 sattes kontanter på 203 102 kr in i okänd valuta och under 2010 102 000 kr i okänd valuta. Det är med tanke på Andersson låga taxerade inkomst uppenbart att han inte tjänat dessa pengar på något han tagit upp till beskattning.

Den 29 oktober 2008 gjordes två överföringar från det holländska bolaget Govimex BV om 42 957 EUR och 198 234 EUR til Mauritz Anderssons konto i LF Bank. Vem som ägde Govimex är okänt.

Utöver kontantinsättningarna så har Mauritz Andersson köpt ett antal båtar, däribland, Solero, Gloria, Liselotte, Ginette och Hi-jack. Hur köpen av de tre sistnämnda skett utreddes aldrig av polisen.  När det gäller Gloria så köpte Mauritz Andersson båten som då hette Fleur de Sel av Jean-Claude och Eliane Michel för 165 000 EUR den 29 mars 2007. Betalningen av handpenningen, 16 500 EUR, gjordes från Marine Diesels bankkonto den 22 mars 2007. Betalningen föregicks av en kontantinsättning samma dag på 16 500 EUR. Hur resterande del av köpeskillingen betalades är oklart. Gloria seglades därefter till Europa och Göteborg. På båten hittades år 2010 nio kilo kokain. Andersson menar polisen planterade kokainet, men polisen menar att Gloria användes till smuggling.

Solero köptes den 10 juni 2009 för 150 000 EUR. Båten delbetalades med 95 000 EUR från Maritime Lines konto i SEB. Betalningen gjordes i två transaktioner. Den första om 75 000 EUR gjordes den 18 juni 2009 och den andra om 20 000 EUR gjordes den 30 juni 2009. Hur resterande 55 000 EUR betalats är inte känt.

Mellan den 8 juni 2009 och den 16 juni 2009 gjordes det insättningar på sammanlagt 512 000 kr på Maritime Lines konto. Insättare var Klaus Fischer, Roger Norling, TBHK AB, fordringspoolen Stenungsund AB och Göta Projektering AB. Dagarna innan detta har Andersson kommunicerat med sin revisor Mats Östlund och med en Ingemar Malmer om insättningar.

Tre dagar efter ett samtal med Mauritz Andersson om insättningar så satte Gunnar Wernberg in 750 000 kr på sitt konto. I materialet finns en ”Kvittens” avseende en motorbåt Storebro RC 40 Baltic 1979 daterad den 2 juni 2009. Som säljare på ett kvitto från den 2 juni 2009 anges Gunnar Wernberg och som köpare anges Mauritz Andersson. Köpet avsåg en Storebro RC 40 Baltic 1979. Köpeskillingen på 750 000 kr erlades kontant. Gunnar Wernberg har kvitterat beloppet. Dagen efter överförde Gunnar Wernberg 750 000 kr till Mauritz Anderssons konto i SEB med transaktionstexten ”BÅTKOP ENLOK”. Gunnar Wernberg har alltså inte fått några pengar så det hela verkar vara ett icke-existerande köp, ett falskt kvitto och ett skenköp.

Solero var den båt som Mauritz Andersson seglade hem från Västindien år 2010 då han greps av franska kustvbevakning med 1,4 ton kokain ombord.

Mauritz Andersson var från den 31 oktober 2007 ägare och styrelse i Maritime Lines AB fram till dess bolaget försattes i konkurs den 5 september 2011. Bolaget redovisade ingen omsättning under perioden 2006-2008. Under 2009 redovisades en omsättning på 440 000 kr, vilket avsåg en försäljning av en motorbåt. Under perioden 7 december 2007 till den 7 december 2009 sattes det in sammanlagt 533 050 kr i kontanter, i många fall genom insättning i automat. Under perioden 25 september 2007 till den 28 april 2010 sattes det totalt in 3 503 602 kr på kontot (40 000 kr år 2007, 734 714 kr år 2008, 2 448 577 kr år 2009 och 280 311 år 2010). Under perioden togs det ut sammanlagt 3 500 572 kr från kontot.

En Kawasaki motorcykel och en Jaguar importerades av Mauritz Andersson till Sverige i mars 2007. Priset för motorcykeln anges i tulldeklarationen till 1 675 USD respektive, 6 000 USD. Bilen Mercedes Benz E 280 CDI köpte Mauritz Andersson av Stefan Regio Svensson den 27 september 2008. Priset var 30 000 EUR som Mauritz Andersson betalade kontant. Åklagaren gjorde i Operation Playa-utredningen också  gällande att Mauritz Andersson investerat i ytterligare fordon, bl.a. en Volvo XC 90 och en Volvo C70 men detta kunde inte beläggas.

När det gäller fastigheten i Sälen så fick Lökholmsvägen Fastigheter AB lagfart på fastigheten den 10 juni 2007. Kaj Åkesson var ägare till detta bolag och Mats Östlund revisor. Åklagaren menade att Kaj Åkesson via sitt bolag köpte fastigheten för Mauritz Anderssons räkning. Mauritz Andersson köpte senare själv fastigheten den 19 november 2008 för 2 377 164 SEK. På fastigheten fanns ett upptaget lån hos Bluestep om 314 607 kr. Detta lån upptog Mauritz Andersson först den 11 januari 2010. Fram till dess har fastigheten varit kontantfinansierad.

Niklas Modler är en man som lärde känna Mauritz Andersson år 2008 under en skidresa i Alperna. I april 2008 mottog Niklas Modler 60 000 kronor på sitt bankkonto från Tom Jonsson, en man som senare samma år greps för narkotikasmuggling utanför Barbados och därefter dödes till fängelse i Venezuela. Tom Jonsson är en vän till Jonas Falk. Modler antog att pengarna kom från Mauritz Andersson då de kommit överens om detta. Det var en återbetalning av ett lån som Modler gav till Andersson är han besökte honom i USA våren 2008

Köpet av fastigheten föregicks av stor aktivitet på Mauritz Anderssons SEB-konto. Niklas Modler gjorde en insättning på 89 500 EUR till sitt konto i Ålems Sparbank den 13 oktober 2008. Den 30 oktober 2008 satte Niklas Modler in 178 000 EUR på kontot i Sparbanken. Som underlag för transaktionerna uppvisade Niklas Modler två kvitton på erlagd köpelikvid för ett ”funkishus på 80 kvm med ett totalpris på 297 222 EUR. Köparen angavs vara Kaj Åkesson och säljaren han själv.

Omedelbart efter den första insättningen gjorde Niklas Modler en överföring till Mauritz Andersson på 850 000 SEK. Omedelbart efter den andra insättningen gjorde Niklas Modler en överföring till Mauritz Andersson på 1 000 000 SEK. Formellt finns kvitton på att pengarna var betalning var ett köp av båten Gloria vilket Modler också hävdat. Både tingsrätt och hovrätt i kokainmålet efter Operation Playa, menade dock att det handlade om ett ogiltigt skenköp. Andra uppger att Modler vill betala båten med kontanter som han hade i en kasse.

Niklas Modler gjorde därefter ytterligare överföringar till Mauritz Andersson, 450 000 SEK den 15 januari 2009 och 456 000 SEK den 3 mars 2009. Niklas Modler sak enligt ett mejl från Andersson ha fått pengarna i en väska som gavs till honom av en man med namnet Henrik. Modler trodde att de pengarna kom från Åkesson som hade en skuld till Andersson. Han mottog också kontanta pengar från Mauritz Andersson. Allt skickades till Mauritz Andersson konto i SEB.

Den 20 november 2008 betalade Mauritz Andersson 2 034 183 SEK till Lökholmsvägen Fastigheter AB:s konto i SEB. Pengarna hamnade alltså till slut hos Åkesson som ersättning för en fastighet i Sälen. Det förefaller orimligt att Åkesson skulle ha varit skyldig Andersson pengar.

Vid årsskiftet 2008/2009 firade Modler nyår tillsammans med Mauritz Andersson. Han hade då med sig en glas-staty till Andersson som betalade kontant 112 000 euro för statyn. Mauritz Andersson berättade också att han hade likviditetsproblem och föreslog att han skulle köpa in sig på en Rencken-båt och en Chriscraft-båt. Modler menar att han köpte hälften av Rencken-båten för 450 000 kr. Dessa pengar satte han in på Mauritz konto i januari år 2009. Senare köpte han även resterande hälft av Rencken-båten för ytterligare 450 000 kr. Även detta menade bägge domstolarna var ett rent skenköp. Modler verkar onekligen ha blivit lurad vid båtköpen så vida det inte handlar om pengar som egentligen kommer från Mauritz Andersson.

Mauritz Andersson har bevisligen haft tillgång till betydligt mer pengar än vad hans taxerade inkomst ge vid handen. et kan naturligtvis handla om att han gjort lönsamma affärer i USA, England och Tyskland, men med tanke på att han åkte fats med 1,4 ton kokain förfaller det väl mer sannolikt att han tjänade dessa pengar på narkotikasmuggling.

När det gäller de personer som Andersson utnyttjat för att kunna sätt in pengarna på svenska banker och olika konton så verkar antingen osannolikt naiva eller så har de medvetet hjälpt Andersson att tvätta pengar. Ingen av dem har dock utretts för brott.

Jämför detta med hur de ungdomar som figurerade i en liknande härva kring Vårvädersligans Eddie Jobe behandlades eller de som utnyttjats i den omfattande härvan med falska lån. Skillnaden är uppseendeväckande och kan knappast förklaras på annat sätt än att det handlar om rasism och klassfördomar. I Mauritz Anderssons fall handlar det om att han utnyttjade svenska affärsmän med hyfsad social status och bra bankkontakter. I Eddie Jobe-fallet om ungdomar med utländsk bakgrund från fattiga förorter och id et andra fallet om ungdomar med små resurser från annan bakgrund.

Läs också:

Advertisements