Sista industrin i centrala Kungälv läggs ner

Det stora norska livsmedelsföretaget Orkla ASA har beslutat att de ska flytta kextillverkningen (Göteborgs Kex) i Kungälv till Riga i Lettland. Flytten ska ske 2022 och fram till dess kommer produktion att pågå i Kungälv. Produktutveckling kommer dock fortsatt att ske i Kungälv. Orsaken till flytten av tillverkningen är med stor säkerhet de lägre lönerna i Lettland. Företaget uppger dock att det handlar omplaceringen av fabriken vid älven i centrala Kungälv vilket omöjliggöra expansion. De populära inköpsmöjligheterna av bräck, dvs produkter som skadats vid tillverkningen från en fabriksbutik upphör därmed också.

Livsmedelsarbetarförbundet är mycket kritiska till flytten.

–  Det är ett riktigt oansvarigt beslut som tas med en väldigt stor risk för Orkla, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande. I de förhandlingar som har varit så har företaget inte varit mottaglig för de invändningar som finns utan de har hårdnackat argumenterat för en utflyttning till varje pris. 

Trots att löntagarkonsulten i sin rapport ger svidande kritik och visar på stora brister kring analys och underlag för ett beslut om flytt har Orkla Confectionery & Snacks beslutat att lägga ner Göteborgs kex i Kungälv och flytta produktionen till Lettland.

Löntagarkonsulten bedömer att det är ett riskprojekt av flera skäl. Dels är det en väldigt lång tidsplan från beslut till flytt, dels har kalkylerna brister när det gäller tomtens värde och saneringskostnader.

–  Orkla har inte haft som ett alternativ att se en fortsatt produktion i Sverige, fortsätter Eva Guovelin. De stirrar sig blinda på de lägre löner som Lettland kan erbjuda och bortser helt från den kunskap och lojalitet som finns i Kungälv.

Företaget får också kritik för processen som inte varit analyserande och öppen gentemot de anställda. De har bara argumenterat för att få acceptans för en flyttning.

–  Det är anmärkningsvärt att dessutom fatta den här typen av beslut genom ett telefonmöte, säger Eva Guovelin. Det vittnar om en nonchalant inställning till de anställdas framtid.

Det finns många kända risker i samband med företagsflyttningar inom livsmedelsbranschen. Smaken är en sådan och där är risken störst om det rör sig om kända varumärken. Om smaken avviker mot tidigare riskeras marknadsandelar. Identiteten är en annan. Orkla har salufört Göteborgs kex som hela Sveriges kakfabrik. Att då inte ha produktion i Sverige kan påverka konsumenterna rejält.

–  Vårt intryck är att Orkla inte har koll på riskerna, säger Eva Guovelin. De har förvisso erfarenhet av produktionsflyttning, men inte i den här storleken och i nuläget finns det inte ens en mottagande fabrik.

Kexfabriken i Kungälv startades 1888 av Carl Leopold Berggren.  Under 1900-talet köpte företaget in sig i Örebro Kexfabrik, tog över det företaget helt 1967 och lade ned produktionen i Örebro 1976. Brago var från början en produkt från Örebro Kexfabrik.

Göteborgs Kex ägdes länge av Marabou men ingår sedan 1994 i norska Orkla-koncernen, som är den största leverantören av märkesvaror till dagligvaruhandeln i Norden. Företaget uppger själva att de har en 50-procentig andel av den svenska marknaden, samt 35 procent av den norska marknaden.

På fabriken tillverkas ett 30-tal olika kex och kakor. Häribland återfinns Ballerina, Singoalla, Guld-Marie, Kung Oscars pepparkakor, Utvalda Ostkex, Brago och många därtill.

Orkla äger en stor del av svensk livsmedelsindustri och av klassiska svenska varumärken, däribland OLW, lakritstillverkaren Panda, Abba, Felix, kaviarmärkena Kalles och Svennes, safttillverkarna Önos, Bob och Fun, Risifrutti, Tropicana, Paulúns och Grandiosa.

Göteborgs Kex är den sista av flera stora industrier som låg i det som idag är centrala Kungälv, men när de byggdes för över 100 år sen låg i utkanten. Den allra största var AB Bröderna Claesson (ABC) på Fontinbergets sluttning. ABC tillverkade sporturustning och fritidsprodukter som bl.a. ryggsäckar, tält, campingbord, segelbåtar, skridskor, skidor, ishockeyhjälmar och annan utrustning till ishockey. På 1960-talet byggdes en ny fabrik i Ytterby varefter tillverkning skedde på både platserna. ABC lades ner successivt på 1970-talet och upphörde som tillverkningsföretag år 1982. Den gamla fabriken lades ner först först, redan 1971.

 

Advertisements