Feministiskt Initiativ vill inte minska utsläppen av växthusgaser

Att byta ut smutsiga dieselmotorer i fartyg mot motorer som går på naturgas (LNG) är en som minskar utsläppen av växthusgaser, minskar utsläppen av ämnen som smutsar ner, minskar utsläppen av ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Att bygga en LNG-terminal i Göteborg är en del av omställningen från smutsig fartygsdiesel till renare LNG.

Men det vill inte Feministiskt Initiativ vara med på. De är mot den utvecklingen. Att gas skulle vara värre än fartygsdiesel i det långa loppet är inte heller sant men det påstås av Feministiskt Initiativ.

Nog är det så att transporterna behöver minska, men det är inte sjötransporterna som är det viktiga att minska, det är landtransporterna med lastbil. Om ingen övergång sker till LNG kommer landtransporterna med lastbil som är mer miljö- och klimatfarliga att öka kraftigt på sjötransporternas bekostnad. Sjötransporter är det mest miljövänliga transportsättet med undantag av elektriska tågtransporter där elen kommer från förnyelsebara källor.  Det finns idag inga alternativ till förbränningsmotorer i fartyg. Att använda så rent, klimat- och miljövänligt bränsle som möjligt är därför en självklarhet för de flesta, men inte för Feministiskt Initiativ. De vill fortsätta smutsa ner, försura och förpesta. En sån inställning är tråkig och oseriös.

En stor del av naturgasen är en biprodukt vid oljeutvinning. Idag eldas den till mycket stor del upp i anslutning till oljefälten. Utan att användas till nåt nyttigt. Att använda den i fartygsdieslar skulle alltså vara en klar förbättring och medföra minskad användning och uppeldning av fossila bränslen.

Advertisements