Arbetarklassen domineras inte av kvinnor

Del 20 av 23 i serien Klass i Sverige

En populär föreställning i delar av vänstern är att den svenska arbetarklassen domineras av kvinnor och invandrare. Enligt en rapport och klassanalys från Katalys är detta påstående inte korrekt. Andelen kvinnor i arbetarklassen ökade enligt rapporten när den offentliga sektorn växte kraftigt under 1960-talet och 1970-talet. I arbetarklassen utgör kvinnorna idag 47% medan män utgör 53%.  Bland företagare än män total dominerande. Flertalet företagare är enmansföretagare, dvs i många fall hantverkare som lever under arbetarklassliknande förhållanden, och småföretagare.

På 1980-talet var 71% av alla kvinnor med sysselsättning att betrakta som arbetarklass men idag är inte fler än 49% att betrakta som arbetarklass enligt rapporten från Katalys. Samtidigt har andelen kvinnor som tillhör tjänstemannagruppen (mellan- och högre tjänstemän) ökat från 24 procent till hela 45 procent. Det är framförallt gruppen ej facklärda arbetare som har minskat bland kvinnor, från 38 procent på 1980-talet till 19% idag. Ej facklärda kvinnliga arbetare är ofta vårdbiträden och barnskötare.

När det gäller män var andelen som kunde betraktas som arbetarklass under 1980-talet under 60% och idag är det strax under 50%.

Kvinnornas andel av arbetarklassen har enligt rapporten från Katalys minskat. Kvinnor utgjorde knappt 56 procent av alla ej facklärda arbetare på 1980-talet men idag bara 45 procent. I dag är 39 procent av alla facklärda arbetare kvinnor mot enbart 26 procent i mitten av 1980-talet. Män dominerar alla yrken inom det som traditionellt se som arbetarklassyrken medan kvinnor dominerar bland lägre tjänstemän som också i praktiken är arbetarklass.

I arbetarklassen har andelen kvinnor alltså minskat, tvärtemot allmänt spridda uppfattningar. Den typiske arbetaren är med andra ord en man. Speciellt tydligt blir detta om vi också betraktar hantverkare som män.

En undersökning av den typ som Katalys gjort underskattar dessutom arbetarklassens storlek då arbetslösa, där en majoritet sannolikt är arbetarklass inte ingår i siffrorna. Dessutom ingår inte personer bosatta i utlandet men arbetande i Sverige i undersökningen. Dessa är i huvudsak manliga arbetare i bygg- och transportbranscherna. Andelen män i arbetarklassen underskattas därför också.

Series Navigation<< Klassamhället och döden – ytterligare en tveksam KatalysrapportÄr den svenska arbetarklassen rasifierad? >>
Advertisements