Hovrätten fastställer fällande domar om insiderbrott rörande uppköpet av Axis

Svea hovrätt meddelade häromdagen att den fällande domen mot fyra personer som röjt information om, och handlat aktier inför, bl a uppköpen av Axis Communications AB och Transmode AB under vintern 2015 stod till stor del fast. En av personerna dömdes till fängelse i 1 år medan de övriga dömdes till villkorlig dom vilket innebär minskat straff för en person.

Hovrätten gör därmed i skuldfrågan samma bedömning som tingsrätten, nämligen att en av de tilltalade, som varit anställd vid en konsultfirma som arbetade med båda uppköpen, hade lämnat insiderinformation om uppköpen till sin kusin, som dels själv har handlat på informationen, dels föranlett två andra personer att handla på den. En av de senare personerna hade i sin tur lämnat informationen vidare till ytterligare en annan person, som handlat på informationen. Tingsrättens dom var en så kallad nämndemannadom, vilket innebär att ordföranden, tillika juristdomaren, ville fria de tilltalade.

Det har i målet saknats direkt bevisning som visat att rådgivaren och de övriga har fått insiderinformation. Målet bygger på ett stort antal indicier, bland annat rörande de inblandades handelsmönster samt SMS, mail och telefonsamtal mellan de inblandade.

– Hovrättens har gjort en realistisk bedömning och funnit att rådgivaren hade fått sådan information om uppköpen som var tillräckligt specifik för att utgöra insiderinformation. Hovrätten har även gjort en noggrann granskning av de inblandades handelsmönster och har ingående synat de tilltalades förklaringar till handeln och de kontakter som förevarit mellan dem. Detta är positivt. Det är också tillfredställande att vi når framgång i ett komplext och komplicerat indiciemål om insiderhandel, säger extra åklagaren Jonas Myrdal, i ett pressmeddelande.

En tidigare anställd man på Lazard, i dag 34 år, Karl Fredrik Magnus Danielson (Lazardmannen) dömdes i tingsrätten för grovt insiderbrott under perioden 1 januari till den 9 april 2015 till fängelse i 1 år. I hovrätten fick han villkorlig dom och dagsböter. Han var tidigare anställd på företaget Lazard. Lazardmannens 60-årige kusin Andreas Michaelsson fick däremot sitt fängelsestraff på ett år fastslaget. Johan Agu och Joachim Gellerstedt fick villkorlig dom och dagsböter precis som i tingsrätten.

Enligt tidningen Realtid är dock inte åklagaren Jonas Myrdal helt nöjd med domen:

– Det är något av en besvikelse. Vi tycker att dessa brott motiverar ett strängare straffvärde, säger Jonas Myrdal.

Ekobrottsmyndigheten hade velat se att Lazard-mannen hade dömts till 1,5 års fängelse.

– Vi vill understryka att han hade en oerhört känslig och förtroendefull position såsom rådgivare under uppköpsprocesserna. I hans ställning  är det väldigt allvarligt om man sprider insiderinformation, säger Jonas Myrdal.

[…]

Jonas Myrdal uppger även att Lazard-mannens 60-årige kusin som i hovrätten var den ende som fick ett fängelsestraff borde ha dömts till ett strängare straff.

– Ett års fängelse är för lågt med tanke på att han handlade för väldigt stora summor och att det skedde genom upprepad handel inför tre  kraftigt kurspåverkande pressmeddelanden. Härtill tillkommer föranledande i två fall samt att det var ett ovanligt aktivt föranledande, säger Jonas Myrdal.

Han berättar att den 60-årige mannen ”legat på och närmast uppmanat” en av de medåtalade att handla. Mot denna bakgrund borde han få ett strängare straff, anser Jonas Myrdal och EBM.

Advertisements