Kraftig minskning av antalet anmälda brott i Göteborg

Sen 2015 har antalet anmälda brott i Göteborg minskat kraftigt på ett sätt som tydligt avviker från Sverige som helhet där minskningen varit begränsad. Detta visar en rapport från Sociala resursförvaltningen i Göteborg. Minskad anmäld brottslighet i Sverige och rejält minskad anmäld brottslighet i Göteborg. På grund av att Göteborg är en storstad ligger den anmälda brottsligheten dock fortfarande över genomsnittet för Sverige.

I stort sett står Centrum och Majorna-Linné för hela minskningen av anmälda brott och det är också i dessa delar av staden som flest brott anmäls.

Anmälda brott per 100 000 invånare år 2017, stadsdelsnämndsområde, antal

Centrum, 36 745
Majorna-Linné, 17 793
Lundby, 15 719
Östra Göteborg, 14 533
Angered, 12 078
Askim-Frölunda-Högsbo, 11 533
Norra Hisingen, 10 815
Örgryte-Härlanda, 10 433
Västra Hisingen, 9 011
Västra Göteborg, 7 444

På vissa områden avviker Göteborg ganska rejält från landet i övrigt. I Sverige har antalet anmälda sexualbrott per 100 000 invånare ökat stadigt sen 2008 medan de i Göteborg legat still på samma nivå sen 2012. Idag är antalet anmälda sexualbrott per 100 000 invånare lägre i Göteborg än i landet som helhet. Statistiken för anmälda sexualbrott kan påverkas av enskilda fall med många offer och därför också många anmälda brott.

När det gäller anmälda misshandelsbrott är dock utvecklingen Göteborg jämförbar med övriga landet. En kraftig minskning mellan 2011 och 2013 för att därefter i stort sett ligga still. Göteborg ligger högre än landet i genomsnitt vilket storstäder tenderar att göra.

När det gäller utsatthet för brott enligt Nationella Trygghetsundersökningen (NTU-Lokal) så är brottsutsattheten jämnt fördelad i hela Stor-Göteborg med undantag av Kungälv-Ale där den är markant lägre. Hot är det vanligaste brottet folk utsatts för i samtliga polisområden. I alla polisområden förutom polisområde Syd är kort/kreditbedrägerier det näst vanligaste brott som folk utsatts för. I polisområde Syd är sexualbrott istället nästa vanligast.

Advertisements