Upplevd otrygghet störst där utsattheten för brott är minst

I Stor-Göteborg är utsattheten för brott mot person lägst i polisområde Kungälv-Ale. Där är också oroligheten för brottsligheten högst. I GP och annan media framställs det som om nordöstra Göteborg skulle vara det område är människor upplever mest otrygghet, men det verkar inte stämma helt. Detta enligt en rapport från Sociala resursförvaltningen i Göteborg.

Utsattheten för brottslighet är ungefär lika stor i hela Göteborgs polisområde, dock något lägre i polisområde Storgöteborg Syd och rejält mycket lägre i Kungälv-Ale.

När det gäller viss konkret oro som att vara otrygg att gå ut på kvällen etc så är sådan otrygghet störst i lokalpolisområde Storgöteborg Nordost trots att brottsligheten är låg där. Enskilda personers utsatthet för brott är den dock lika hög i nordöstra Göteborg som i andra delar av staden vilket betyder att invånare i nordöstra Göteborg utsätts för brott i andra delar av staden, företrädesvis centrum där brottsligheten är överlägset störst. Detta resonemang gäller också boende i sydvästra Göteborg (lokalpolisområde Storgöteborg Syd) och på Hisingen (lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen).

I samtliga polisområden är män mer utsatta för de flesta typer av brott. Två undantag finns. Kvinnor är generellt mer utsatta för sexualbrott och trakasserier. Ett lokalpolisområde avviker dock något och det är nordöstra Göteborg där kvinnor inte är lika utsatta för trakasserier som män. Mest utsatta för trakasserier är kvinnorna i polisområde syd. När det gäller sexualbrott är utsattheten störst i lokalpolisområde City.

Rädslan för brottslighet är högst i Kungälv-Ale där brottsligheten är som lägst. Personer i Kungälv-Ale är rädda för nånting de läst om och hört om men inte upplevt. De är rädda för det främmande. Oron för brottslighet är lägst i centrala Göteborg trots att brottsligheten är högst där.

Trots att brottsligheten är lägre och utsattheten för brott inte är högre i nordost och på Hisingen än i andra delar av Storgöteborg är den upplevda otryggheten rent konkret högre i nordost och på Hisingen än i de flesta andra delar av Stor-Göteborg. I nordöstra Göteborg (lokalpolisområde Storgöteborg Nordost) är orsakerna till den upplevda otryggheten uppenbarligen mer komplexa än i Kungälv-Ale.

När det gäller otrygghet är det framförallt kvinnor som upplever otrygghet. Detta trots att män är mer utsatta för brott. I nordost är det kvinnorna som upplever sig otryggare än i andra delar av Göteborg medan männen upplever sig tryggare förutom när det gäller oro för försämrad livskvalitet. På Hisingen är det både kvinnor och män som upplever sig mer otrygga. När det gäller att utsättas misshandel är kvinnor i Kungälv-Ale mer oroliga än kvinnor i andra delar av Storgöteborg medan män är betydligt mindre oroliga än på andra håll.

Följande stadsdelnämnsområden ingår i lokalpolisområdena:

  • Lokalpolisområde Göteborg City – stadsdelsnämndsområdena Centrum och Majorna-Linné.
  • Lokalpolisområde Storgöteborg Nordost – stadsdelsnämndsområdena Angered, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg samt Partille
  • Lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen – stadsdelsnämndsområdena Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen samt Öckerö
  • Lokalpolisområde Storgöteborg Syd – stadsdelsnämdsområdena Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg samt Mölndal och Härryda.
  • Lokalpolisområde Kungälv-Ale (omfattar inga områden i Göteborg).
Advertisements