Om utbyggnad av järnvägarna runt Göteborg och Västlänken

Del 5 av 5 i serien Järnväg i Göteborg

Min inställning till Västlänken är pragmatisk. Jag anser att det är bättre att Västlänken byggs än att den inte byggs. Samtidigt anser jag att det inte är en bästa lösningen och sannolikt inte heller den billigaste och enklaste lösningen.

Den bästa lösningen hade varit en större ring med station i Mölndal, Järnbrott/Högsbo, Järntorget/Stigberget, Lindholmen och Centralen samt Gamlestaden. En enklare lösning hade kanske varit dubbelspårsbro från Gubbero till Gamlestaden (idag är den enkelspårig) med centralpunkt för pendeltågen vid Gamlestadstorget. Billigast och också enkelt hade varit en tunnel med station vid Korsvägen och sedan direkt till Centralen. Gårdaalternativet är som jag ser det inget alternativ av tekniska och praktiska skäl. Men nu blir det en tunnel genom centrala Göteborg med stationer vid Korsvägen, i Haga och Centralen. Bättre än inget, men varken det bästa eller det billigaste.

Vd som också är uppenbart är att järnvägarna runt Göteborg behöver byggas ut. En helt ny bana till Borås via Landvetters flygplats behöver byggas. Den bör kompletteras med en utbyggnad och förbättring av järnvägen mellan Borås och Herrljunga vilket kan avlasta den överbelastade järnvägen mellan Alingsås och Göteborg. Även järnvägen mellan Herrljunga och Uddevalla bör moderniseras liksom Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg.

Bohusbanan borde få dubbelspår till Säve och kanske även ända till Stenungsund där den då kan flyttas från det centrala samhället till motorvägskorridoren i öster och ner till industrierna med en ny station norr om den nuvarande.

Pendeltåg borde införas på Hamnbanan som naturligtvis borde elektrifieras och få dubbelspår till Volvo i Torslanda och förlängas till Amhult längre ut i Torslanda.

Slutligen behövs en komplett dubbelspårig järnväg till Oslo. Det är sannolikt enklast genom en ny dubbelspårig järnväg Trollhättan/Öxnered-Halden och vidare i Norge.

Inga av dessa projekt, förslag eller tankar är motstridiga. De står inte i motsatsställning till varandra utan är komplement. Det bidrar positivt till helheten, så också Västlänken.

Series Navigation<< Det kanske ändå blir ny järnväg mellan Göteborg och Borås
Advertisements