Hälften av de anlagda bilbränderna är försäkringsbedrägerier

GP har granskat antalet bilbränder och antalet anlagda bilbränder. De har enbart sett de anlagd bilbränderna som ett socialt problem. Ett ungdomsproblem. GP överdriver bilbrändernas roll vad det gäller social oro. De sprider falsk information och falska nyheter.

I verkligheten är hälften, kanske till och med mer än hälften av de anlagda bilbränderna, nämligen försäkringsbedrägerier. 2017 undersökte Larmtjänst anlagda bränder i socialt utsatta områden och fann att 54% av dessa bränder var försäkringsbedrägerier. Samtidigt är Larmtjänst undersökning något begränsad då den bara rörde 5% (325 stycken) av det totala antalet bilbränder. 177 av de undersökta anlagda bränderna var försäkringsbedrägerier.

Försäkringsbolagen gjorde själva också en undersökning under 2017. De gjorde 469 utredningar av misstänkta anlagda bilbränder (7% av alla försäkringsärenden kring bilbränder). Dessa utredningar medförde att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut skadeersättning i 245 fall på grund av att bedrägeri misstänktes vara orsak till branden. I mer än hälften av fallen (52%) visade det sig alltså handla om ganska klara försäkringsbedrägerier. Antalet  försäkringsbedrägerier var högst i Storstadslänen med Stockholm i topp med 66 stycken och Västra Götaland som tvåa med 38 stycken.

Enligt GP var det 84 anlagda bilbränder i Storgöteborg. Eftersom antalet försäkringsbedrägerier i Västra Götaland var 38 stycken var andelen bilbränder i StorGöteborg färre än så vilket betyder att andelen anlagda bilbränder i StorGöteborg var lägre än 50%.

Men genom att inte räkna med att cirka hälften av de anlagda bilbränderna är försäkringsbedrägerier sprider GP och deras journalist Andreas Granath falska nyheter och svartmålar förorter helt i onödan. Sannolikt på grund av att Granath gjort ett dåligt jobb. För medvetet kan han väl inte sprida falska information på det vis han faktiskt gör. Eller?

Advertisements