Myten om Majorna som gentrifierat, rikt och vänster

ETC ägnar sig som all andra åt att sprida myten om Majorna som varande en vänsterstadsdel på väg att bli en överklasstadsdel. Dessutom har de på något sätt fått för sig att delvis gentrifierade Mariaplan i Kungsladugård skulle vara Majornas centrum.

Precis som Majorna från början i praktiken var flera tätorter, Klippan, Majorna (kring nuvarande Chapmans Torg) och Gamla varvet (kring nuvarande Stigbergstorget) består stadsdelen idag av radikalt olika områden och har flera centralpunkter. Stigbergstorget är vad jag ser som centrum i Majorna och Stigberget medan Mariaplan är centrum i Kungsladugård. Geografiskt är det dock snarast Chapmans Torg som är centrum i hela Majorna.

Röstandet i Majorna är dessutom väldigt olika i olika områden. Där finns fortfarande arbetarområden och gentrifiering tycks faktiskt inte ske på ett generellt plan. Rik är stadsdelen fortfarande inte och inkomsterna är inte speciellt höga någonstans.

I valdistriktet kring Mariaplan röstade 25,77 % på Vänsterpartiet, 18,15 % på Miljöpartiet, 14,16 % på socialdemokraterna och 12,98 % på Feministiskt initiativ. Detta i kommunvalet, Siffrorna i riksdagsvalet var lite annorlunda, betydligt lägre för MP och högre för F!.

Totalt var det 27,85 % som röstade på uttalade vänsterpartier (socialdemokraterna, MP och F! är inga vänsterpartier). På alternativa partier utan vänsterprägel röstade 31,49 %.  Liknande siffror är det i andra valdistrikt kring Mariaplan och Gröna vallen samt i Kungsladugård. De är inte entydigt vänster på något sätt, däremot ganska entydigt alternativa. I distrikt av denna typ kan Vänsterpartiet anats öka sin andel av rösterna i det kommande valet och missnöjespartier som Demokraterna och Vägvalet gå framåt.

Inte långt från Mariaplan ligger dock också valdistriktet Gråberget. Där fick socialdemokraterna 16,29 % av rösterna, moderaterna 15,84 %, vänsterpartiet 15.69 % och miljöpartiet 15,23 %. Sverigedemokraterna fick fler röster än Feministiskt initiativ. Distriktet bär en tydlig prägel av ett klassiskt arbetarvaldistrikt i Göteborg och i valet 2010 dominerade socialdemokraterna med 24,77% av rösterna. Totalt fick uttalade vänsterpartier 17,20% av rösterna medan alternativa partier fick 21,42 %. Även här var de alternativa partierna utan vänsterprofil större än vänstern. Den här typen av valdistrikt finns utspridda lite överallt i Majorna och det handlar då om områden med i huvudsak miljonprogramsbostäder. Det är troligt att missnöjespartierna (Vägvalet och Demokraterna) kommer att få stor andel i valdistrikt av denna typ.

I Kungsladugård tjänar invånarna genomsnittligt mindre än i Göteborg som helhet enligt Göteborgsbladet som tar upp förhållandena år 2016, i Sandarna (Sanna) betydligt mindre och Majorna för övrigt genomsnittligt. Andelen personer födda i annat land är omkring 14-15% medan det i Göteborg som helhet är cirka 25%. De störst grupperna utlandsfödda är födda i Iran och Finland. Andelen hyresrätter i hela stadsdelsnämndsområdet Majorna-Linné är 64 % enligt Hyresgästföreningen men 61 % enligt Göteborgs kommun. Andelen bostadsrätter är enligt kommunen 37 % (2016).

I området kring Gröna vallen och Mariaplan är andelen hushåll med låg köpkraft 28 % medan mångfalden är 0,37 (hög siffra innebär mer mångfald) och andelen utlandsfödda 13%. På Gråberget är andelen hushåll med låg köpkraft 21 %, andelen födda utomlands 12% och mångfalden 0,35. I Sandarna är andelen hushåll med låg köpkraft 35 % och andelen utlandsfödda 15%. Mångfalden i Sandarna är 0,4. Mångfaldssiffrorna är genomsnittliga för att vara i Göteborg.

Majorna med Kungsladugård och Sandarna är alltså en stadsdel med låg- och medelinkomsttagare. Inte en rik stadsdel. Gentrifieringen har varit begränsad. Men det bor en hel del människor med alternativa politiska uppfattningar och alternativ livsstil bor i Majorna, Kungsladugård och Sandarna. Den alternativa röstningen är stor, men den är inte speciellt vänsterpräglad även om vänsterns andel av rösterna är betydligt högre än i rikare stadsdelar.

Siffrorna är hämtade från valmyndighetens sajt, Göteborgsbladet och Hyresgästföreningens mångfaldsundersökning.

Läs också:

Advertisements