Invandringen till Göteborg ser lite annorlunda ut

Del 6 av 7 i serien Göteborg - staden annorlunda

Invandrargrupperna i Göteborg skiljer sig en del från hur det ser ut i Sverige och i de två andra stora städerna.. Det som främst sticker ut är den höga andelen somalier samt att indier och kineser utgör en större andel i Göteborg. De två senare grupperna är nutida invandrare som kommer för att studera och arbeta som forskare. Många av dem arbetar också i bilindustrin, både direkt och indirekt via tekniska konsulter och IT-konsulter.

Största grupperna utlandsfödda i Sverige 2017, land, antal, andel av befolkningen

F.d. Jugoslavien, 172 308, 1,7 %
Syrien, 172 258, 1,7 %
Finland, 150 877, 1,5 %
Irak, 140 830, 1,4 %
Polen, 91 180, 0,9 %
Iran, 74 096, 0,7%
Somalia, 66 369, 0,6 %
Tyskland, 50 863, 0,5 %
Turkiet, 48 299, 0,5 %
Afghanistan, 43 991, 0,4 %
Norge, 42 028, 0,4 %
Thailand, 41 240, 0,4 %
Danmark, 40 563, 0,4 %
Eritrea, 39 081, 0,4 %
Kina, 31 333, 0,3 %

När det gäller det forna Jugoslavien är över hälften flyktingar som kom på 1990-talet och resten arbetskraftsinvandrare som kom på 1960-talet och 1970-talet. Förutom albaner från Kosovo och Makedonien, makedoner, slovener och en del ungrare pratar de alla samma språk men har olika religiös bakgrund, ortodox, katolsk och muslimsk. De flesta är dock ateister.

Även när det gäller Turkiet är det en blandning av arbetskraftsinvandrare och flyktingar. Men från Turkiet finns flera olika distinkta och separat grupper utan samband, arbetskraftsinvandrare som är turkar och kurder, flyktingar som är antingen kurder eller syrianer/assyrier. Många är ateister på vänsterkanten bland kurderna och i viss mån även bland turkarna. Syrianer/assyrier är kristna.

Länder från vilka arbetskraftsinvandrarna dominerar är Finland, Tyskland, Norge, Danmark, Kina och Indien. De flesta av dessa är ateister men från Indien är det sannolikt mest hinduer, men också muslimer och buddhister. Från Danmark finns också en hel del människor som bosatt sig i Malmö med omgivningar men arbetar i Köpenhamn. Detta gör också att statistiken för Malmö blir lite snedvriden då andelen sysselsatta blir lägre för gruppen än den egentligen är. Genom att de arbetar och skattar i Danmark ser de ut att sakna arbete i Sverige.

Den kinesiska invandrargruppen består av fyra olika grupper utan samband och samröre. Det är tidiga arbetskraftsinvandrare från Singapore, Hong Kong, Penang, Djakarta och många andra platser som talar kantonesiska, flyktingar från Vietnam som främst talar hakka, adoptivbarn och personer som invandrat för att studera (många av dessa stannar kvar i Sverige som forskare och ingenjörer) eller arbeta och som talar mandarin. De olika grupperna kan inte tala med varandra på sina egna språk men om de kan skriva kinesiska tecken så kan de läsa vad de andra skriver. ånga från Vietnam kan inte det. De fyra grupperna är alltså åtskiljda socialt och språkligt.

Flyktinginvandrare dominerar vad det gäller Syrien, Irak, Iran, Somalia, Afghanistan och Eritrea. De flesta av dessa har en muslimsk bakgrund, men från Iran är de flesta ateister vilket sannolikt även gäller många från Syrien och Irak. Från Irak, Syrien och Libanon finns det många kristna som kan vara araber, assyrier/syrianer eller armenier. Från Irak, Syrien och Iran är det många kurder varav många är ateister på vänsterkanten. Bland flyktingarna från Iran finns också azeri (azerbajdzjaner). De flesta perser från Iran har shiamuslimsk bakgrund medan kurder har sunnimuslimskt. En del perser är zoroastrianer, men de flest troligen ateister. Bland kurderna från Syrien, Irak och Iran finns det yezidier. Flyktingarna från Afghanistan är etniskt och religiöst heterogena med många med shiamuslimsk bakgrund (hazarer) medan andra är tadzjiker och pashtuner. Den mest homogena gruppen är flyktingarna från Somalia.

Slutligen har vi Polen och Thailand. Där dominerar anhöriginvandring och flertalet är kvinnor. Från Thailand är det i stort sett enbart anhöriginvandring medan det från Polen också finns arbetskraftsinvandring.  Antalet polska medborgare i Sverige är dock underskattat. Många arbetar i Sverige men är skrivna i Polen. De syns inte som invandrare i Sverige. Samma resonemang gäller Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien.

Största grupperna utlandsfödda i Göteborg 2017, land, antal, andel av befolkningen

F.d. Jugoslavien, 17 400, 3,1 %
Irak, 12 503, 2,2 %
Iran, 12 264, 2,2 %
Somalia, 8 493, 1,5 %
Syrien, 6 931, 1,2 %
Finland, 6 338, 1,1 %
Polen, 5 903, 1,0 %
Turkiet, 4 793, 0,8 %
Indien, 4 118, 0,7%
Kina, 3 500, 0,6 %
Tyskland, 2 900, 0,5 %
Norge, 2 700, 0,5 %
Libanon, 2 500, 0,4 %
Rumänien, 2 500, 0,4 %
Chile, 2 000, 0,4 %

Bland personerna från det forna Jugoslavien i Göteborg dominerar flyktinginvandrarna något och så är det även i Malmö och Stockholm. Av naturliga skäl finns det en större andel danskar i Malmö, norrmän i Göteborg och fler finländare i Stockholm även om andelen finländare i Göteborg kanske är lika hög.

Om förortskommuner räknades in skulle andelen invandrare i Göteborgsområdet och Malmöområdet minska och andelen i Stockholmsområdet troligen öka eller stå still.

Somalier, iranier, kineser och indier är helt klart mer betydande bland invandrarna i Göteborg än i de andra två städerna. Personerna från Indien är studenter och ingenjörer på samma sätt som den mandarintalande kinesiska gruppen. Å andra sidan är det färre från Afghanistan och Eritrea i Göteborg. De stora invandrargrupperna i de tre största städerna i Sverige är alltså lite olika, men inte radikalt annorlunda. Fördelningen mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare är ungefär lika även om det under senare tid ser ut som om Göteborg kan ha en något större andel arbetskraftsinvandrare.

Största grupperna utlandsfödda i Malmö 2017, land, antal, andel av befolkningen

F.d. Jugoslavien, 17 000
Irak, 11 655
Danmark, 7 444
Polen, 6 989
Syrien, 6 440
Iran, 3 863
Afghanistan, 3 649
Turkiet, 2 369
Somalia, 2 322
Tyskland, 2 026

Största grupperna utlandsfödda i Stockholm 2017, land, antal, andel av befolkningen

Finland, 16 803
Irak, 16 498
Polen, 12 084
Iran, 12 009
F.d. Jugoslavien, 9 000
Syrien, 8 094
Somalia, 7 946
Turkiet, 7 479
Eritrea, 6 000
Tyskland, 5 290

Källa till sifferuppgifterna är Migrationsinfo, SCB och Göteborgs stad. När det gäller personer från f.d. Jugoslavien är det en avrundad och viss mån uppskattad siffra för de olika städerna då jag bara har tillgång till siffror från 2014. Det gäller personer födda i Serbien, Montenegro, Slovenien, Kroatien, Kosovo och Makedonien. De är fler i Göteborg än i de två övriga städerna. Nästan 90% av personerna från det forna Jugoslavien är dock födda i Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina med en något lägre andel i Göteborg. För Göteborg gäller att siffrorna för Kina, Tyskland, Norge, Libanon, Rumänien och Chile är avrundade uppskattningar baserade på 2014 år siffror.

Series Navigation<< Göteborg – industristadenKineserna i Göteborg >>
Advertisements