Organisationsförbud är inte rätt väg att gå

Regeringen har föreslagit att nazistiska och rasistiska organisationer ska förbjudas. Det handlar förstår om att de vill förbjuda Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Grundlagen (Regeringsformen) tillåter sådana förbud i vissa fall, dels är organisationer av militär natur möjliga att förbjuda men även organisationer som bedriver verksamhet som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” är möjliga att förbjuda. Det är uppenbart att NMR kan förbjudas enligt denna paragraf.

Samtidigt är lagstiftning alltid en tolkningsfråga och tolkningar ändras med maktförhållanden i samhället. Med en israelvänlig extremhögerregering skulle lagstiftning mot organisationer som sysslar med förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande kunna användas mot organisationer, rörelser och föreningar som kritiserar Israel då mänga Israel-vänliga högerextremister menar att kritik av Israel är antisemitism. Om en lag mot nazister och rasister stiftas med grundlagen som bas är detta ett klart problem.

Att börja lagstifta om organisationsförbud för vissa typer av organisationer kommer att leda till att det blir lättare att lagstift mot ytterligare typer av organisationer. Med en extremhögerregering innebär det att vänsterns självorganisering vid demonstrationer kan hamna under lagstiftning mot militärliknande organisationer.

Det är uppenbart att lagstiftningen som kan tänkas bli till efter regeringens förslag för med sig en hel del negativa konsekvenser. Ett annat problem är att den inte heller fungerar mot nazister. Mot vänsterorganisationer som vill arbeta öppet och demokratiskt fungerar den däremot. Nazisterna har inga problem med att arbeta hemligt och dolt. Inte heller har de några problem med att snabbt och enkelt ändra namn och stadgar vilket gör lagstiftningen meningslös. I samma ögonblick som en organisation förbjuds dyker den bara upp i ny skepnad med nytt namn och nya stadgar. Att förbjuda en viss organisation skulle också ta väldigt lång tid. Först ska det definieras om den är nazistiska eller rasistisk och därefter ska den förbjudas. Det hela blir upp till godtycklighet och tolkningar som kommer att bli olika beroende på maktförhållandena i samhället. Socialdemokraternas och miljöpartiets förslag på lagstiftning mot nazister och rasister blir sannolikt inget annat än et slag i luften med en hel del negativa konsekvenser för demokratin.

Samtidigt vill regeringen förhandla med övriga partier innan ett förslag läggs fram i riksdagen. Moderaterna och sverigedemokraterna vill genomföra en betydligt värre och betydligt mer problematisk lagstiftning. De vill nämligen förbjuda medlemsskap i organisationer som kan anses vara våldsbejakande och extremister. I stort sett samtliga vänsterorganisationer kan klassas som detta. Beroende på vilka som sitter i regeringsställning kan en sådan lagstiftning i princip drabba vilken organisation som helst. Även fackföreningar och liknande organisationer. Garanterat kommer mc-klubbar som Hells Angels MC och Bandidos MC att drabbas. Det blir mycket godtyckligt, rättsosäkert och odemokratiskt.

Knut Lindelöf har på sin blogg utvecklat resonemanget och visar på att det i praktiken handlar om att förbjuda åsikter:

Alla undviker sorgfälligt att tala om förbud mot åsikter, det vore för grovt och för öppet odemokratiskt. Istället talar man om att förbjuda handlingar. Att gå med i en våldsbejakande organisation, att stödja och arbeta för en sådan är handlingar. Men vad som är en nazistisk, rasistisk, våldsbejakande och terrororganisation måste under alla omständigheter fastslås i lagen, vilket förutsätter “åsiktskriterier”. Annars blir lagen otillämpbar. Det torde alltså bli omöjligt att undvika att explicit peka ut vissa åsikter som grund för förbudet.

Åsikter går självklart inte att förbjuda. Det blir en extremt okontrollerbar lagstiftning med godtycklighet och inskränkningar i demokratin.

En sådan lagstiftning stoppar inga nazister, men riskerar att leda till förbud för demokratiskt arbetande vänsterorganisationer. Det går inte heller att stoppa terrorister genom sådan lagstiftning.

 

Advertisements

One Reply to “Organisationsförbud är inte rätt väg att gå”

  1. ”Samtidigt är lagstiftning alltid en tolkningsfråga och tolkningar ändras med maktförhållanden i samhället. Med en israelvänlig extremhögerregering skulle lagstiftning mot organisationer som sysslar med förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande kunna användas mot organisationer, rörelser och föreningar som kritiserar Israel då många Israel-vänliga högerextremister menar att kritik av Israel är antisemitism. ”

    Jag tror du underskattar denna problematik. När lagen väl är på plats har regeringen, enligt det konstitutionella upplägg och praxis grundlagen bygger på, inget egentligt inflytande över dess tolkning. Tolkningen kommer utifrån grundlagens principer att lämnas åt rättsväsendet. Då det förmodligen inte kommer att vara en förvaltningsrättslig fråga blir gången tingsrätt, hovrätt och sedan högst sannolikt en prejudicerande domar i högsta domstolen. Om vi har en höger-, mitt- eller vänsterregering kommer inte att ha någon avgörande roll under tolkningsprocessen. När politiken stiftat lagen är det rättsväsendet som tolkar. Det är först om det visar sig att rättsväsendets lagtolkningen inte riktigt överensstämmer med de politiska lagstiftarnas intentioner som politiken kan ta nya initiativ om lagändringar. Det hela skulle ta år och när en ny lagstiftning är på plats börjar en ny omgång av tolkningar och när väl denna är på plats kan det finnas en annan politisk majoritet. Det hela kan bli en i det närmaste ”never-ending-story”. Det hela förskräcker …

    Om det blir en lag (där det är högst sannolikt att antisemitism faller inom dess ramar) kommer – mycket troligt – högerkrafter att redan dag ett göra anmälningar mot ett antal muslimska organisationer förebärande antisemitism. Sedan kan säkert det finnas de som också vill ge nålstick till vänsterorganisationer men i vårt samhälle, där den egentliga vänstern tragiskt nog är totalt marginaliserad, är muslimska organisationer den huvudsakliga måltavlan för främlingsfientliga högerextremister.

    ”Åsikter går självklart inte att förbjuda. Det blir en extremt okontrollerbar lagstiftning med godtycklighet och inskränkningar i demokratin.”

    Ja, vi kunde ju önska att våra politiska lagstiftare vore lika klartänkta men risken att vi får denna mycket olyckliga lagstiftning är nog dessvärre mycket stor.

Kommentarer inaktiverade.