Det är enkelt att göra kollektivtrafiken till Angered bättre

Spårvagsnlinjen till Angered är störningskänslig. Det finns inga vändslingor på vägen ut till Angered Centrum och inga alternativa sträckningar. Om de som planerar kollektivtrafiken i Göteborg faktiskt funderat och tänkt hade det inte behövt vara ett problem i samband med ombyggnaden av Gamlestadstorget så som det är nu. En pendeltågsstation i Agnesberg hade nämligen mycket enkelt löst problemet. Men någon sådan byggdes aldrig. De som planerar kollektivtrafiken tänker uppenbarligen inte.

Det går naturligtvis att bygga en pendeltågsstation i Agnesberg nu, men det tar många år och löser alltså problemen långsiktigt men inte kortsiktigt.  En pendeltågstation i Agnesberg får kombineras med att busslinjer från olika håll i Angered går dit ner. Busslinjer från Lövgärdet och Rannebergen får fortsätta dit efter Angered Centrum. Busslinjen mellan Angered C och Gårdsten förlängs dit med en en linje som går genom Eriksbo, Hjällbo och Hammarkullen till Agnesberg kan skapas. På sikt kan spårvägen dras från Angered C via Lövgärdet och Gårdsten till Agnesberg.

Eftersom det nu inte finns en pendeltågstation i Agnesberg så får Surte pendeltågsstation användas istället. Det är en kortsiktig och fungerande lösning. Busslinjerna får helt enkelt gå dit. Eftersom det inte finns nån bilväg mellan Lövgärdet och Surte så får busslinjerna ändå gå via Agnesberg. En snabbusslinje från centrala Göteborg via riksväg 45 till Agnesberg (med stopp i Lärjeholm invid Hjällbo) och upp till Angered C vore kanske inte heller fel. Det är som sagt vad ganska enkelt att lösa störningskänsligheten när det gäller spårvagnslinjen till Angered. Motsvarande lösning är ännu enklare att genomföra i Bergsjön och Kortedala, nämligen med fler och bättre busslinjer ner till Partille station och till Allum. Kanske en snabbusslinje via E20 också.

Redan idag finns faktiskt också alternativ. Istället för att åka till Gamlestaden och byta kan folk i Hammarkullen och Hjällbo åka till Angered C, gå till Gårdstensliden och ta linje 176 eller 177 till Hjalmar Brantingsplatsen. Folk i Lövgärdet och Rannebergen samt Angered C och Gårdsten (får gå till Gårdstensliden) kan ta bussen direkt. För att det ska bli användbart för alla måste busslinjen också gå hela dagen och inte bara i rusningstrafik.

Advertisements