Kineserna i Göteborg

Del 7 av 7 i serien Göteborg - staden annorlunda

Kina och Göteborg har historiska kopplingar. På 1700-talet låg Ostindiska Kompaniet i Göteborg och flertalet personer som arbetade på skeppen och i Kanton kom från Göteborg. En mycket stor del av det porslin som fördes till Sverige från Kina hamnade också i Göteborg, hos överklassen förstås. Ostindiska Kompaniets verksamhet i Göteborg har satt sina spår i staden, kanske främst i form av rikemanspalats och Ostindiska Kompaniets byggnad som idag är Göteborgs stadsmuseum. Kina har varit närvarande i Göteborg länge.

Det var också i Göteborg som Sveriges första kinarestaurang startade år 1959, Kinesiska muren. Allt började med en akterseglad kinesisk sjömanskock, Liu Wan Chong. Han blev kvar i Göteborg 1947. Han fick hjälp att ta sig till den kinesiska ambassaden i Stockholm, där han blev kvar för att hjälpa till med maten på ambassaden. Därefter arbetade han som köksmästare på den kinesiska avdelningen på Berns salonger i Stockholm. År 1956 öppnade han restaurang Bamboo i Köpenhamn, eftersom det där fanns betydligt fler kineser, men 1959 återvände han till Göteborg och startade Kinesiska muren. På 1960- och 1970-talet kom en liten rännil av kineser till Göteborg, många från Hong Kong, Singapore och Penang. De flesta talade kantonesiska. År 1980 fanns de 1 424 personer födda i Kina i Sverige med de flesta från Hong Kong står som födda i Storbritannien på denna tid. Även tidiga invandrare från Singapore och Malaysia står som födda i Storbritannien. Från Malaysia fanns 339, de flesta sannolikt kineser, från Singapore 100 (kineser då Singapore är i huvudsak kinesiskt), 198 från Taiwan och 1 602 från Vietnam. Antalet restauranger med kinesisk mat växte och ingen annan svensk stad hade lika många och ingen har troligen lika många idag. I stort sett alla sushirestauranger i Göteborg (50-60 stycken) ägs och drivs dessutom av kineser. Lai Wa, Tien-Tsin och Tai Shanghai har funnits sen 1970-talet. De drivs idag av barn till de som startade företagen.

Kinarestauranger med antal anställda om siffror finns att tillgå (med all säkerhet inte komplett)

Restaurang Lai-Wa AB, 8, familjen Cheung
AB Tien-Tsin, 6, familjen Chou
Sun Wall
Beijing8
Wei Wei
Wing-Wah
Loon
Tai Shanghai
Ching Palace
Dubbel Dubbel
Made in China
Hing Wa
Rosegarden
YanKing
Penang
WanXing
Chung Wa
Woki
Mandarin
Hsin Hsin
Mr. Johansson

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet kom ytterligare en grupp kineser till Sverige, de kom som flyktingar från Vietnam och brukade kallas båtflyktingar då de flydde i båtar till flera länder runt Vietnam. De flesta av dem talar hakka, ett sydkinesiskt språk, medan en del av dem talar kantonesiska. Sverige ska ha ha tagit emot närmare 5 000 båtflyktingar enligt Wikipedia, vilket stämmer bra med en siffra på 6 265 personer födda i Vietnam år 1990. Båtflyktingar fortsatte anlända under 1990-talet och därefter har det varit anhöriginvandring så att det idag (2017) finns 18 713 personer i Sverige som är födda i Vietnam. Flertalet är troligen kineser. Under senare år har det också kommit en hel del adoptivbarn från Vietnam.

Därefter började två andra sorters invandring av kineser till Sverige. Dels kom en stor mängd adoptivbarn, dels började studenter och forskare invandra till Sverige för studier och arbete. 2000 fanns det 8 150 personer i Sverige som var födda i Kina, 2010 fanns 23 998, idag finns det 31 333. Från Malaysia finns det 1 608 personer, 1 620 från Taiwan, 854 från Singapore, Hong Kong 595. Uppskattningsvis finns det därför närmare 50 000 personer från Kina i Sverige. 2017 fanns 4 000 adoptivbarn från Kina och 2 000 från Vietnam. Dessa kan räknas bort när antalet kineser i Sverige ska beräknas. De som kommit tidigare från Hong Kong och som står som födda i Storbritannien, ska dock läggas till. Antalet kineser i Sverige vid slutet av 2017 kan därför uppskattas till omkring 10 000.  Av dessa är cirka 10 000 hakkatalande, kanske 20 000  talar mandarin och 20 000 kantonesiska. De som kommit från Vietnam är i huvudsak arbetar i Sverige och bor i invandratäta förorter. Forskarna och studenterna bor i medeklasstadsdelar medan de kantonesisktalande bor utspridd i stora delar staden. Den senare gruppen liksom många av de som kommit som forskare och studenter är egna företagare.

Göteborg har större inflyttning av kineser som kommer för att arbeta och studera än andra delar av Sverige, däremot var båtflyktingarna sannolikt färre i Göteborg än på många andra håll. Sammantaget är kineser en av de tio största invandrargrupperna i Göteborg även om antalet personer födda i Indien idag är större än antalet födda i Kina. I ingen annan svensk stad är kineser bland de största invandrargrupperna.10-15 % av alla kineser i Sverige finns i Göteborg som bara har cirka 5-6 % av Sveriges befolkning. De som talar hakka, kantonesiska och mandarin kan inte tala med varandra på sina respektive språk. De har dock samma skrivspråk.

Under senare år har många kineser också invandrat för att arbeta vid kinesiskägda företag. Något det finns fler av i Göteborg än i någon annan del av Sverige. Kinesiska företag, kinesiskt ägda svenska företag, kinesiska invandrare är mer typiskt för Göteborg än någon annan del av Sverige.

Kinesiskt ägda företag i Göteborg, anställda år 1017, kinesisk ägare eller delägare

Volvo Personvagnar AB, 13 200, Geely
AB Volvo (delägt), 9 100, Geely
China Euro Vehicle Technology AB (CEVT), 800, Geely
Breas Medical (delägt), 100, Fosun Pharma
Hasselblad (delägt), 80, DJI
Bröderna Hansson, 50, Huitai
Huawei, 30, Huawei

I Göteborg är det vissa stadsdelar som sticker ut när det gäller var kineser bor.  Cirka 8 % av alla kineser i Göteborg bor i Krokslätt. Lägger vi till Kallebäck, Johanneberg och Guldheden bor 14 % av kineserna i det som kan kallas södra Göteborg. I Krokslätt är kineser den nästa största invandrargruppen, största gruppen är personer födda i Iran. Även i Johanneberg och Kallebäck är det flesta invandrare från dessa två länder med Kina på plats två. I Guldheden är människor födda i Kina den tredje största grupper. Krokslätt är Göteborgs Chinatown och de kineser som bor där och i omgivande stadsdelar har invandrat som studenter och forskare och talar i allmänhet mandarin.

Den nästa största gruppen kineser bor i Hjällbo. De som bor i Hjällbo, Hammarkullen och omkringliggande stadsdelar är ofta hakkatalande och från Vietnam. I Hjällbo och Hammarkullen med kringliggande stadsdelar (Hjällbo och Eriksbo) bor omkring 16 % av kineserna i Göteborg. I Hjällbo bor cirka 6 % och i Hammarkullen cirka 8 %. Hammarkullen är Göteborgs andra Chinatown och kineser är den fjärde invandrargruppen i storlek. I Hjällbo är kineser den 8:e största gruppen.

Källor: Göteborgs stad, SCB, allabolag.se, Google

 

Series Navigation<< Invandringen till Göteborg ser lite annorlunda ut
Advertisements