Forskare på Institutet för Näringslivsforskning hyllade fiffelbolag

I tidningen Dagens Samhälle gjordes år 2016 en genomgång av lönsamheten i privata vårdbolag. Genomgången konstaterade att små bolag hade högst lönsamhet. Allra högst lönsamhet hade Chang Medical i Älvsjö, Stockholm, och Angered Care i Angered C i Göteborg. Det fick Henrik Jordahl, forskare Institutet för Näringslivsforskning att höja småbolagen till skyarna genom att uttala sig på följande sätt:

–?Marginalerna finns i småbolag där ägarna kan avstå lön för att i?stället dela ut vinst. Det finns inga övervins­ter, säger Henrik Jordahl.

Problemet med hans uttalande är att Angered Care AB uppvisade en enorm lönsamhet på grund av fiffel och båg.  Ingen har avstått nån lön, utan istället har det tagits för mycket och pengar har snillats undan så att de inte kunnat beskattas.

Hösten 2017 stängdes Vårdcentralen i Angered C som drevs av Angered Care AB då den inte ansågs uppfylla kraven på grund av brister i patientsäkerheten. Ägaren till företaget, läkaren Ayad Majeed Alwindawe, ska ha tagit emot cirka 1000 patienter per månad på vårdcentralen. Något som enligt GP innebär en patient var 13:e minut under förutsättning att han jobbade tio timmar om dagen utan rast.

I samband med stängningen överfördes 17 miljoner kronor av vårdcentralens tillgångar till ett bolag i Dubai. 12 miljoner hade redan tidigare, under 2016, överförts från verksamheten till samma konto i utlandet.  Överföringarna till utlandet inleddes över ett år innan verksamheten stängdes ner. Vid stängningen hade företaget en skuld till skattemyndigheten på 3 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen har dessutom utfärdat ett krav om återbetalning på 22 miljoner kronor för bemanningen har varit för låg på vårdcentralen.

Vårdcentralen hade också avtal med ett bemanningsföretag, för vilket läkarens fru stod som företrädare. Detta bolag har hyrt ut personal till verksamheten. Hon är också efterlyst för misstänkta brott men fortfarande fri då hennes uppehållsort fortfarande är okänd. Ayad Majeed Alwindawe menar att han inte vet var hon finns.

Läkaren Ayad Majeed Alwindawe är på sannolika skäl misstänkt för grovt bokföringsbrott samt grovt försvårande av skattekontroll. Bokföringen för företaget är försvunnen och det är det som är grunden till misstanken om grovt försvårande av skattekontroll. Enligt en revision som Skatteverket gjort så visade det sig att alla patientavgifter inte bokförts.

Den vårdcentral som uppvisade så stor vint att den berömdes av borgerliga ekonomer och organisationer visar sig alltså vara ett råttbo av fiffel och fusk. Visserligen menar den häktade läkaren att han inte begått nåt brott, men samtidigt så tyder ju det faktum att bokföringen är försvunnen på att det förekommit en del fiffel i företaget. När det gäller överföringen av pengar till utlandet menar åklagaren att det handla rom oredlighet mot borgenär, men läkaren är inte häktad som misstänkt för det brottet.

Angered Care AB har satts i konkurs.

Det finns antagligen anledning att misstänka att det även i en del andra små vårdföretag finns liknande problematik som i fallet med Angered Care AB. Känt är ju att det förekommit omfattande fuskhärvor i assistansföretag och det finns ingen anledning att tro att Angered Care AB är det enda vårdcentralbolaget där fiffel förekommit. Detta är ett av de många  problem som följer som ett brev på posten när verksamheter privatiseras.

Advertisements