Att antalet anmälda narkotikabrott ökar är verkligen inte skrämmande

Antalet anmälda narkotikabrott styrs helt och hållet av polisen. Ju fler unga människor de kontrollerar ju fler anmälda narkotikabrott. Eftersom bilbränder, skjutningar och annat grövre våld minskat så får polisen mer tid till att ägna sig åt personkontroller med inriktning på narkotika. Följaktligen kontrolleras fler person och fler narkotikabrott anmäls. Men det är inte speciellt skrämmande, som en polis anser i Ekot, för det säger ingenting om hur narkotikabruket ändrats.

Det finns idag inget som tyder på att narkotikabruket i Sverige ökar. Sen år 2000 har bruket av cannabis ökat något men sen 2010 har det minskat något eller stått still. Framförallt är denna utvecklingen tydlig bland ungdomar. Beslagen av cannabis har ökat ganska rejält under samma period men ingen ökning av bruket har skett. Det ökade antalet beslag tyder därför främst på en ökad polisiär aktivitet och inte på ökat bruk. Beslagen av amfetamin och heroin har minskat medan beslagen av kokain och narkotikaklassade läkemedel ökat. Endast narkotikaklassade läkemedel, amfetamin och cannabis används i någon större utsträckning i Sverige.

Att i ett sådant läge hysteriskt larma om att allt fler narkotikabrott anmäls är att sprida falska nyheter, att sprida osanningar och dumheter. Det är liksom inget uppseendeväckande och betyder bara att polisen vill få upp sina uppklarandesiffror (narkotikabrott har nästan 100 % uppklarning och antalet anmälda brott styrs av polisen själva). Polisen kan inte genom sitt arbete märka om det är uppåtgående trend när det gäller användande av narkotika. De poliser som uttalar sig på det viset är helt enkelt okunniga, oinformerade, dumma eller lögnaktiga. De journalister som sprider sånt nonsens är inkompetenta, oinformerade och okunniga.

Läs mer:

Advertisements