Bil är en klassfråga – moderaterna i Göteborg visar sin okunnighet

Moderaterna Axel Josefsson och Hampus Magnusson i Göteborg har skrivit en debattartikel i GP om bilar, bilism, parkeringar etc. De försöker göra en poäng av att bilismen är på väg att bli en klassfråga. Det enda det visar genom det är att de ingenting vet.

Bilåkande, bilägande och körkort har faktiskt alltid varit en klassfråga. I arbetarklassen har det alltid varit en lägre andel av hushållen som haft bil. Idag är det mellan 20 och 50% av arbetarhushållen i Göteborg som har bil. Lägst är andelen i Hjällbo och andra invandrartäta förorter i nordöst. En majoritet av arbetarklasshushållen har alltså inte bil. Det viktiga för arbetarklassen är alltså inte att det finns parkeringar i centrum. Det är i själv verket ganska ointressant. Det viktiga för arbetarklassen är en fungerande kollektivtrafik och det har vi inte i Göteborg. Det vill dessutom inte moderaterna skapa utan de vill ha fler parkeringar för överklassen och medelklassen.

Trots att moderaterna i sin politik föga förvånande (inte alls förvånande) vill gynna medelklassen och överklassen så har de ändå några bra tankegångar i sin debattartikel. En levande stad kräver trafik, även biltrafik. Bra kollektivtrafik och möjlighet till biltrafik är vad som krävs. Trängselavgifter för biltrafik från Göteborg rikare kringområden är därför bra liksom gångtrafiksgator där bilar ät tillåtna, men avstängda gator, återvändsgränder och zonindelning etc är inte bra. Det motverkar en levande stad. Fler parkeringsanläggningar i centrum behövs dock inte, det som behövs är att underlätta för långsam biltrafik och korta parkeringstider på gatorna samt kraftigt förbättrad kollektivtrafik.

Att köra bil är en klassfråga. Allt som görs för att gynna bilismen, så som exempelvis moderaternas förslag till stora parkeringsanläggningar, gynnar därför överklassen och medelklassen. Allt som görs för att förbättra kollektivtrafiken gynnar arbetarklassen.

Siffran på att 7 000 parkeringsplatser ska tas bort som moderaterna hävdar är dessutom en lögn.

Advertisements