Inte ens på ETC begriper journalisterna de ord de använder

Med anledning av en intressant artikel av Jan Arvid Götesson på sajten Lindelöf om bristande ordförståelse bland journalister kan vi också konstatera att rubriksättare och journalister på ETC inte heller begriper orden de använder.

Rubriken i ETC lyder; ”Ond, bråd och död lockar stadsvandrare”. Riktigt vad rubriksättaren tror att orden ”ond och ”bråd” betyder vet jag inte, men rubriken saknar all form av mening, logik och sans. Den betyder ingenting, men den som vet hur uttrycket egentligen är, kan förstå ändå.

Rubriken ska vara ”Ond bråd död lockar stadsvandrare”. Det handlar om ond snar, plötslig eller snabb död. Mord eller dråp. Ond bråd död. En otrevlig död som sker plötsligt. Att dö snabbt på ett ont sätt. Det går inte att ”bråd lockar stadsvandrare” men däremot ”död lockar stadsvandrare” även om det sannolikt kommer att missförstås som att en död person lockar stadsvandrare. ”Ond lockar stadsvandrare” fungerar inte heller. Eller kanske om vi förstår det som att en ond person lockar stadsvandrare.

Advertisements