Skanstorget är ett torg som inte behövs

De flesta torg som finns behövs inte. De används inte och tenderar att bli tomma ödsliga, dammiga och fula platser. I centrala staden har de många av de torg som inte behövs blivit omvandlade till parkeringsplatser. Det gäller exempelvis Skanstorget, Grönsakstorget, Kusttorget och Jaegerdorffsplatsen. Lilla Torget har förblivit öde och oanvänt, Gustaf Adolfs Torg, Masthuggstorget och Götaplatsen finns kvar som tomma torg för att ibland användas för särskilda aktiviteter. Åter andra torg har förvandlats till kollektivtrafiknav, däribland Hjalmar Brantingsplatsen, Redbergsplatsen, Drottningtorget och Nils Ericssonsplatsen.

Vasaplatsen är en park, Kapellplatsen är nåt helt oklart och var ligger den förresten, den bit som används kallas dessutom för Landala Torg, Stigbergstorget är en tom oanvänd yta och parkeringsplats, Älvsborgsplan en badplats, Mariaplan och Linnéplatsen är trafikplatser och Gamlestadstorget har inte funnits på länge utan har bara varit en kollektivtrafikknutpunkt utan nåt torg. S:t Sigfrids plan och Chapmans Torg är ingenting. Kvilletorget är inget torg och tomt. Djurgårdsplatsen är en bensinmack och en trafikplats. Och så där kan vi fortsätta.

Järntorget är sannolikt det enda torg i Göteborg som är välanvänt och välfungerande. På Järntorget finns plats för särskilda aktiviteter, där finns uteserveringar och småbutiker, det fungerar som en knutpunkt för kollektivtrafiken och där finns ett stabilt och levande folkliv (norra delen av torget som kallas Olof Palmes plats är däremot icke-använt och icke-fungerande). Fungerande och använda torg är också Harry Hjörnes plats och Kungsportsplatsen.

Kungstorget har inte heller nåt riktigt syfte, framförallt har det blivit sämre sen alla rullande kebabbarer och thaikök försvann. Sveaplan är i stort sett dött men har börjat bli bättre med flera uteserveringar. Esperantoplatsen är på ena sidan okej, men ganska dött på andra sidan.

Att göra något åt torgen i central staden, framförallt de som inte används till nånting eller är parkeringar är viktigt. För Skanstorget finns det planer på bebyggelse och jag kan kan egentligen inte se nåt problem med det. Som det nu är Skanstorget bara en skräpig parkering. Ett torg som inte behövs och inte används som torg. Ett torg i Göteborg har förresten redan byggts bort, Vågmästarplatsen. Grönsakstorget ligger mot sydväst och borde förvandlas till en enda stor uteservering. Kinesiska konsulatet måste i så fall flytta så att det huset kan bli använt för mer publika aktiviteter som restauranger och affärer.

På Kungstorget borde matvagnar (food trucks som de kalls idag) återinföras och fler uteserveringar införas. Genom att låta biltrafiken på Östra Hamngatan gå rätt fram vid Kungsportsplatsen istället för runt kvarteret kan Kungstorgets restauranger lättare växa ut på torget. På andra sidan är det inget problem. Gångfartsgata där ger möjlighet för uteserveringar på torget.

Det går säkert att göra nåt även av andra oanvända och obefintliga torg. Götaplatsen och Gustaf Adolfs Torg bör dock i stort sett lämnas ifred för att användas till särskilda aktiviteter.

Advertisements