Inga bilbränder i stadsdelar där kriminella gäng har starkt inflytande

De stadsdelar där enskilda kriminella gäng anses ha störst inflytande i Göteborg är Hammarkullen, Bergsjön och Biskopsgården. I ingen av dessa stadsdelar var det anlagda bilbränder natten till idag. I Gårdsten, Tynnered, Frölunda, Hjällbo och Eriksbo finns det två eller flera konkurrerande kriminella gäng och deras inflytande är mindre i dessa stadsdelar än i de först nämnda. Eriksbo ligger intill Hjällbo och kan betraktas som den mer välmående halvan av Hjällbo. Frölunda och Tynnered ligger också intill varandra. Om de närvaron av starka och tunga kriminella gäng haft nån inverkan på bilbränderna denna gång har det alltså varit i positiv bemärkelse.

Men det finns också andra saker som skiljer Hammarkullen, Biskopsgården och Bergsjön från de stadsdelar där bilbränder ägt rum. Hammarkullen och Bergsjön har aktiva och välbesökta fritidsgårdar som är socialt ansvarstagande. Hammarkullen och Biskopsgården har många aktiva föreningar och många ansvarsfulla vuxna och ungdomar som gör mycket för att motverka negativa konsekvenser av fattigdom, trångboddhet och upplevt utanförskap. De här nämnda sakerna har med mycket stor sannolikhet haft betydelse för att inte bilbränder ägde rum i de tre nämnda stadsdelarna.

Fyra av de berörda stadsdelarna är kända för att en av de större invandrargrupperna i de aktuella områdena är kristna syrianer/assyrier. I Tynnered såväl som i Hjällbo finns syrianska/assyriska kyrkor. Detta har väl dock sannolikt ingen som helst betydelse för bilbränderna.

Andelen invandrare har dock inte någon betydelse i sammanhanget. Tynnered (40-46%) och Frölunda (45%) där det brann värst har lägre andel invandrare än Hammarkullen (68%), Biskopsgården (50-65 %) och Bergsjön (55-65%) där inget hände. Även Eriksbo har lägre andel invandrare med 55%. Hjällbo (58%) och Eriksbo (55%) har lägre andel invandrare än Hammarkullen och Bergsjön.

Källa till uppgifterna om andel invandrare är Göteborgsbladet.

Advertisements

One Reply to “Inga bilbränder i stadsdelar där kriminella gäng har starkt inflytande”

  1. Du skriver ”Fyra av de berörda stadsdelarna är kända för att en av de större invandrargrupperna i de aktuella områdena är kristna syrianer/assyrier. I Tynnered såväl som i Hjällbo finns syrianska/assyriska kyrkor. Detta har väl sannolikt ingen som helst betydelse för bilbränderna.” – Varför över huvud taget ta upp det då? undrar jag. För övrigt har polisen identifierat ett antal ungdomar och de är samtliga från de aktuella områden. (SVT/ SVT Väst)

Kommentarer inaktiverade.