Bilbränderna – den turkiska kopplingen

En av de personer som efterlysta för inblandning i bilbränderna greps av turkisk polis under gårdagen. Sedan bilbränderna skedde har det i Göteborg funnits rykten på att bränderna skulle ha en koppling till Turkiet. I Tynnered utgör människor från Turkiet den enskilt största invandrargruppen. En mycket stor del av dem är assyrier/syrianer. Där finns också många andra från samma folk men men som är födda i Irak och Syrien. Sammantaget utgör personer från Irak, Syrien och Turkiet också den största invandrarguppen i Hjällbo. En mycket stor del av dem är också assyrier/syrianer.

Bland människor från Turkiet som lever i Sverige finns det många organiserade fascister. Dessa turkiska fascister och nationalister kan mycket väl med flit rikta in sig på att förstöra i områden där det bor många assyrier/syrianer. För det är inte sannolikt att assyrier/syrianer är organiserade i turkiska fascistgrupper, utan de utgör snarare måltavlor för turkiska nationalister. Turkiska fascister har också kopplingar till svenska högerextremister och det ligger i svenska högerextremisters intresse att det blir ungdomsoroligheter bland invandrare. Att turkiska fascister organiserat bilbränderna är därför inte speciellt långsökt men i nuläget finns dock inga direkt bevis för att så är fallet. Någon direkt inblandning från svenska högerextremister, fascister, sverigedemokrater och nazister är däremot inte trolig.

Eftersom fler av de ungdomar som identifierats från bränderna är ungdomar med lokal anknytning är det eventuellt så att dessa ungdomar anlitats för skadegörelse och kanske då letts av organiserade turkiska fascister som i sin tur kanske utfört en tjänst åt svenska fascister. Men som sagt, detta är endast funderingar och spekulationer än så länge.

Advertisements