När får vulkanen på Lombok utbrott?

Lombok är en ö i Indonesien. Grannön heter Sumbawa. På Sumbawa finns en av världens farligaste vulkaner, Tambora. Tamboras utbrott 1815 är det värsta vulkanutbrottet i modern tid.

Tamboras utbrott började med muller, små utbrott och jordbävningar redan år 1812. 1815 kom det stora utbrottet. Mer än 11 000 människor på Sumbawa dog direkt som en följd av utbrottet. Ytterligare närmare 40 000 dog av svält på Sumbawa och 10 000 på Lombok. Med de som dog på Bali och Java kanske det var fler än 70 000 dog direkt eller indirekt i närheten av utbrottet. Andra beräkningar har kommit fram till fler än 100 000 döda. Men indirekt dog många miljoner jorden runt. Utbrottet orsakade vinterkyla på stora delen av jordklotet under sommaren 1816 och under resten av årtiondet fortsatte det vara kallt.. Europa och Nordamerika fick missväxt. Folk svalt ihjäl i stora delar av norra Europa.

I södra Europa utbröt en tyfusepidemi åren 1816-19, sannolikt som en följd av De förändringar i väder och klimat som Tamboras utbrott orsakade.

I Bengalen där vädret förändrades kraftigt och monsunen uteblev i flera år skapades förutsättningar för en omfattande koleraepidemi som sedan bröt ut. Koleran spreds över hela jordklotet och orsakade miljoner dödsoffer. 1834 kom koleran till Sverige.

År 1257 hade vulkanen på Lombok, Rinjani/Segara/Samalas, ett lika omfattande och kraftigt utbrott som Tambora. Av allt att döma hade Samalas utbrott värre effekter än Tamboras på klimatet på jordklotet. Tambora sänkte jordens medeltemperatur med 0,8 grader medan Samalas kan ha sänkt temperaturen med hela 2 grader, men snnaolikt mindre, kanske i samma storleksordning som Tamboras utbrott.. Hela Lombok ödelades liksom de östra delarna av Bali. Bali och Lombok bör till stor del ha avfolkats.

Segarasjön i vulkankratern på Rinjani som skapades 1257.

Segarasjön i vulkankratern på Rinjani som skapades vid Samalas-utbrottet år 1257.

Efter utbrottet 1257 var vintern förhållandevis varm i Europa men sommaren 1258 blev kallare än normalt och därefter följde enlång rad kalla vintrar och somrar. Svälten blev omfattande, inte bara i Europa utan också i andra delar av världen. Samalas utbrott var ett av många vulkanutbrott vid denna tid vilket tillsammans med andra saker resulterade i det som kallas Lilla Istiden mellan ungefär 1250 och 1850.

Inledningen av Lilla Istiden ledde till omfattande svältperioder, däribland den stora svälten åren 1315-17 då kanske 10% av Europas människor dog. Klimatförändringarna skapade också förutsättningarna för digerdöden, det stora epidemiska utbrottet av pest i mitten av 1300-talet. Pesten minskade jordens befolkning från omkring 450 miljoner till cirka 350 miljoner. I Europa dog mellan 30% och 60% av befolkningen.

Rinjanis senaste mindre utbrott skedde 2015  och innan dess också 2009-2010.

Även på Bali fins en stor aktiv vulkan, Gunung Agung, som hade ett omfattande utbrott år 2017. Gunung Agung har uppvisat vulkanisk aktivitet under 2018 samtidigt som Lombok skakats av flera större jordbävningar, de största och värsta ön drabbats av i modern tid, med sammanlagt nära 500 döda.

Med tanke på att de flesta stora vulkanutbrott ofta, liksom Tamboras, föregås av jordbävningar och mindre utbrott i flera år, är det för mig lite märkligt att media inte skrivit nåt om risken för ett katastrofalt vulkanutbrott på Lombok.

Om det skulle inträffa kan det klimatmässigt ge oss människor en viss respit. Ett kraftigt vulkanutbrott som sänker jorden genomsnittstemperatur kan ge oss tio år extra för att åtgärda de problem vi stället till med genom kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser.

 

Advertisements