Varför är utländska män överrepresenterade bland våldtäktsdömda

Utlandsfödda män står för en större del av antalet våldtäktsdömda män än deras andel av befolkningen. Det finns flera skäl till detta.

Det är vanligare att unga män döms för våldtäkt än äldre män. Andelen invandrare bland unga män är större än bland äldre män. Detta ökar andelen invandrade män som döms för våldtäkt. Vidar är andelen invandrare högre i arbetarklassen, bland fattiga.

Fattiga människor och arbetarklass begår kanske inte fler våldtäkter än överklassen men de löper större risk att bli dömda för det. Även detta leder till en ökning av andelen dömda invandrare.

Människor som utsatts för traumatiska händelser som krig, våld och övergrepp begår fler brott än andra människor. Det gäller även våldtäkter. Flyktinginvandrare har ofta utsatts för den typen av övergrepp vilket betyder att de har en större benägenhet att begå brott, däribland våldtäkter.

Vidare gäller är att utlandsfödda män i allmänhet är uppvuxna i mer patriarkala och mindre jämställda samhällen än om de hade varit uppvuxna i Sverige. Det innebär att de har en ålderdomligare syn på förhållandet mellan kvinnor och män. I det friare svenska samhället leder detta till konflikter av flera olika slag. De feltolkar kvinnor, budskap och klädsel. De tycker ibland att kvinnor har en skyldighet att ställa upp på sex om de vill ha sex. De anser ibland att män har en rätt att bestämma över kvinnor. Osv.

Detta är reella problem som finns och som kunde ses redan när det gäller den arbetskraftsinvandring som fanns på 1960-talet. Sydeuropeernas inställning till kvinnor på den tiden skiljde sig markant från svenskföddas. Skillnaden försvann med de följande generationerna i Sverige och dessutom också i Sydeuropa. Samma utveckling har vi också sett med latinamerikanska flyktingarna som kom på 1970-talet och likadant kommer det att bli med de nuvarande flyktingarna.

Ett annat problem är den rasism som finns i polisväsende och rättsapparat. Det är så att en misstänkt våldtäkt där en invandrare är den misstänkte i en större andel av fallen kommer att utredas ordentligt och gå till åtal. Väl i domstolen är det också en större andel av de åtalade invandrarna som döms. Sålunda förstärker rättssystemet de olikheter som finns redan innan. Utlandsfödda blir i slutändan kraftigt överrepresenterade bland de våldtäktsdömda.

Sammantaget finns det minst 5 anledningar till att utlandsfödda män är överrepresenterade bland de våldtäktsdömda:

 • De är genomsnittligt yngre
 • De är genomsnittligt fattigare
 • De har oftare utsatts för traumatiska händelser
 • Kulturella skillnader
 • Rasism i rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar)
Advertisements
 1. Hypoteserna du framför innehåller sannolikt de förklaringsmodeller som är relevanta. Utmaningen är att den övergripande förklaringsmodellen med nödvändighet blir komplex och mångfacetterad samtidigt forskningen uppenbart varit eftersatt. Förståelsen för frågan kräver mycket reflektion och eftertanke och är väl egentligen föga lämpad att hanteras under de sista veckorna av en allt mer populistiskt valdebatt. Ändå väljer ”Public Service” att vid denna tidpunkt lyfta upp frågan åtskilliga positioner på agendan. ”Uppdrag granskning” är traditionellt ett program som initierar debatt i vardagen, vid fikabord och på lunchraster. Diskussionerna lär gå varma. I praktiken ”mumma” för de enkla förklaringarnas populister.

  Att föra en sansad och eftertänksam argumentation i en komplex fråga är näst intill omöjlig i det mycket uppskruvade debattläge som alltid råder före ett val. Debatten är därför svår att vinna i det korta perspektivet, de enkla förklaringarna riskerar att vinna det största gehöret. Med allt större tyngdpunkt på frågor som dessa förskjuts än fokus bort från de fördelningsfrågor som borde kretsa i valdebattens epicentrum. Istället banas vägen för populisternas framgång. Inte så att jag ifrågasätter journalistisk frihet men det går inte att komma ifrån att i tidpunkten i detta fall är exempellöst dåligt vald då den med stor risk kan påverka valet. Den hade lika gärna kunnat publiceras två veckor efter valet som två veckor före. Man kan ifrågasätta om ”Public Service” verkligen tar sitt samhällsansvar fullt ut i detta fall.

 2. ”Fattiga människor och arbetarklass begår kanske inte fler våldtäkter än överklassen…”

  Varför har använder du reservationen ”kanske”? Våldtäkter har som sagt många orsaker men att underordnade människor skulle vara mer benägna än andra just utifrån sin underordning är för mig en mycket främmande tanke. Antydan känns därför onödig och missvisande. Ordet ”kanske” leder för mig i fel riktning men det är möjligt jag missuppfattat din mening.

 3. Jag tror att sökandet efter variabler som bortförklarar överrepresentationen slår fel. För många potentiella sd-sympatisörer betyder verrepresentationen ungefär ”med invandring så kommer vi få SÅ HÄR många fler våldtäkter, hur kan det någonsin försvaras?”. Att då säga att jamen de är ju inte såna egentligen, att det bara blir så pga statistik, det framstår som att man försöker blunda för notan – att invandring leder till fler våldtäkter.

  Jag tror att det är bättre att fokusera på att sd är sexistiskt och är emot alla de insatser som annars hjälper mot våldtäkter, som informering, att tala om våldtäktskultur, att inte se kvinnor som äger sin sexualitet som giltiga måltavlor, att begränsa mäns frihet lite hellre än kvinnors jättemycket etc. Men de är också rasister, så ifall de kan lyfta frågan för enbart invandring så är det okej, särskilt som deras lösning inte är inriktad på att lösa problemet med våldtäkter utan att bestraffa ALLA i den grupp där våldtäktsmännen utgör några promille.

  Faktiska lösningar fnyser de åt och tycker att ju mindre kvinnor talar om det och anmäler dem desto mindre problem kommer det att bli, den enda ”lösningen” de är intresserade av är en som slår ut en otroligt mycket större grupp människor av rent rasistiska skäl.

  Frågan om överrepresentation får sättas in i sitt sammanhang, att väldigt mycket förändras utav invandring, och att det goda överväger. Man får kringgå att komma in på våldtäkter specifikt, sd:are kommer vilja att man ska slåss mot positionen att våldtäkter är oändligt dåliga och att inga avvägningar kan göras, men då kan man dra det tillbaka till deras ovilja att göra någonting als mot våldtäkter begångna av svenskar. (Utom hårda straff förstås, för de få som blir dömda, det är ju högerns snuttefilt för att slippa ta itu med att lagen inte når överallt.)