Legala skjutvapen dödar fler än vad illegala vapen gör

När det dödsfall på grund av skjutvapen uppmärksammas skjutvapenmorden i kriminella kretsar mycket. I de morden används enbart illegala vapen. Men faktum är att illegala skjutvapen dödar betydligt färre personer i Sverige än vad legala vapen gör. Detta på grund av att självmord är den vanligaste dödsorsaken när det gäller dödsfall på grund av skjutvapen. Detta enligt en avhandling om dödskjutningar som skrivits av Mensura Junuzovic, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Under åren 2012-2013 begicks 213 självmord med skjutvapen. De allra flesta av självmorden begicks med legala vapen. Under samma period dödades 39 personer i mord och dråp med skjutvapen. De flesta av de senare dråpen och morden handlar om händelser i kriminella kretsar och begicks med illegala vapen. Vådaskjutningar orsakar i snitt 3 dödsfall per år i Sverige, sker främst i samband med jakt och med legala vapen. Det är en obetydlig del av antalet döda på grund av skjutvapen i Sverige.

När det gäller skjutvapen och dödsfall på grund av skjutvapen är det alltså inte de kriminella gängens våld som är det största problemet. Istället är det självmord och läkares släpphäntet vad gäller hanteringen av människor med psykiska problem.

– Läkarnas skyldighet att göra anmälan till polisen om patienter som av fysiska eller psykiska skäl är olämpliga att inneha vapen följs dåligt i dagsläget. Hela processen kring dessa anmälningar bör ses över för att rädda liv, säger Mensura Junuzovic i ett pressmeddelande.

Nästan hälften av alla självmordsoffer hade haft kontakt med sjukvården om psykisk ohälsa inom ett år före dödsfallet. Trots det hade inte en enda av dem som tog sitt liv i de undersökta perioderna anmälts av läkare som olämplig att inneha vapen.

– Vid genomträngande skottskador hinner de flesta avlida innan de kommer till sjukhus. Det viktigaste för att få ned antalet dödsfall är därför att förhindra att människor skjuts. Siffrorna talar sitt tydliga språk, och det som nu bör prioriteras är arbete mot självmord och mot illegala vapen, säger Mensura Junuzovic.

PS. Forskningssajten Forskning.se har satt en totalt felaktig rubrik på sin artikel om ämnet. En rubrik som går helt emot innehållet i artikeln.

Advertisements