Klimatet och Göteborg – en hel del felaktigheter i ETC

ETC Göteborg har publicerat en artikel om sex klimatfrågor i Göteborgsregionen. Det är bra och det mest i artikeln är bra och vettigt. Men där finns också många felaktigheter.  De allvarligaste och flesta felaktigheterna gäller LNG-terminalen i Göteborg. LNG som bränsle för fartyg sänker utsläppen av växthusgaser med uppemot 50%. Dessutom innebär det lägre utsläpp av miljöförstörande ämnen som svavel, partiklar och stoft. Det är miljömässigt mycket bättre med LNG-drivna fartyg än dieseldrivna.

I artikeln står det också att det finns alternativ. Eldrift och metanol. Sanningen är att eldrift för större fartyg idag inte är möjligt och att eldrift med de batterier som krävs mycket väl kan vara sämre både för klimat och miljö än LNG-drift. Metanol är överhuvudtaget inget alternativ utan bara en alternativ distributionsform för fossil gas. Huvuddelen av den metanol som skulle behövas skulle bara kunna fås genom att omvandla fossilgas (naturgas) som främst består av metan till metanol. Det verkar vara en helt onödig process utan någon som helst nytta.

Hamnen i Göteborg är förresten den överlägset största i hela Norden om vi räknar bort oljan (Bergen är lika stor, detta på grund av oljan ute i havet som står som exporterad från Bergen i statistiken) och en av de 20 största i Europa. Det hade varit lätt att kolla med en sökning på nätet.

När det gäller sopförbränningen finns väl egentligen inga fel. Men det finns idag inga som helst alternativ till att elda upp soporna. Och eldar vi upp dem så är det rimligt att också använda den energi som utvinns.

Att tillverkning av mjölkprodukter med säkerhet leder till större utsläpp av växthusgas är faktiskt inte heller helt sant. Ris och produkter tillverkade av sojabönor/sojamjöl innebär större utsläpp av växthusgaser än tillverkning av mjölkprodukter och tillverkning av quorn innebär ännu större utsläpp. Mjölkprodukter (undantaget ost, smör och grädde) är faktiskt ungefär lika bra ur klimatsynpunkt som baljväxter. Att beräkna tillverkningen av smör och grädde separat är dessutom orimligt. Det är ju biprodukter vid mjölktillverkning. Med ris som bas i vegetarisk eller vegansk kost kan utsläppen av växthusgaser mycket väl bli större än vid en måltid med traditionell svensk mat bestående av potatis och en liten bit griskött.

När det gäller havsnivån så är det så att det är omvänt mot vad ETC Göteborg skriver. Landhöjningen i Göteborg är idag större än havsnivåhöjningen och kommer sannolikt så att förbli de närmaste 40 åren. Inget i Göteborg riskerar så vitt jag förstår det att hamna under vatten de närmaste 100 åren.

I Göteborg är landhöjningen 1,6 mm per år när havsnivåhöjningen räknats bort från landhöjningen (det kallas apparent landhöjning). Uppgifterna är från 2010 så den apparenta höjningen lan vara lite lägre i dag. Källa: SMHI

Advertisements