Kraftigt minskat valdeltagande i Göteborgs södra skärgård

I Göteborgs södra skärgård har valdeltagandet minskat mycket kraftigt sen förra valet enligt de preliminära valresultatet. Valdeltagandet på öarna i södra skärgården var i årets val lika lågt som i Göteborgs fattigaste förorter. I kommunvalet var valdeltagandet på 48,7% i kommunvalet på Styrsö-Köpstadsö, 58,6% på Brännö-Asperö och 63,7% på Donsö-Vrångö. Motsvarande siffror i riksdagsvalet är 48,5%, 55,8% respektive 61,2%.

I valet 2014 var valdeltagandet i kommunvalet 84,4% på Styrsö-Köpstadsö. 87,6% på Brännö-Asperö och 87,4% på Donsö-Vrångö. Dvs. minskningar på mellan 20 och 30% när det gäller valdeltagandet. Samma utveckling syns tydligt i riksdagsvalet. Men det hela kan vara en synvilla på grund av att nåt inte gått rätt till. Kanske har inga förtidsröster räknats. Kanske är det nåt annat fel.

I kommunvalet minskade antalet röstande för samtliga partier utom Vänsterpartiet och Demokraterna (de har ju inte funnits förut och kunde därför bara öka) på Brännö-Asperö och Donsö-Vrångö. På Styrsö-Köpstadsö minskade också antalet röster på Vänsterpartiet. Andelsmässigt ökade Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna på Styrsö-Köpstadsö, Vänsterpartiet, Demokraterna och Centerpartiet på Brännö-Asperö och Vänsterpartiet och Demokraterna på Brännö.

I riksdagsvalet ökade antalet röster på Vänsterpartiet och Centerpartiet på Brännö-Asperö medan andelen röster ökade för samtliga partier utom Moderaterna och Feministiskt Initiativ. På Donsö-Vrångö var  utvecklingen densamma men andelen för Miljöpartiet minskade också. På Styrsö-Köpstadsö minskade antalet röster på samtliga partier i riksdagsvalet men andelen för samtliga partier förutom Moderaterna och Feministiskt Initiativ.

Det hela tyder på att det handlar om nåt generellt. Troligen handlar det väl om en organiserad protest av något slag. Den protesten kan dock inte hänföras till de kristna väljarna eftersom Kristdemokraternas andel av rösterna inte minskat utan ökat. En annan teori är att minskningen skett på öar som inte haft egen vallokal som Vrångö, Asperö och Köpstadsö. I så fall handlar det om att valnämnden i Göteborg allvarligt åsidosatt demokratin. Detta verkar dock mindre troligt eftersom valdistrikten var likadana förra valet.

Ytterligare ett alternativ är att de inte räknat förtidsrösterna. Kanske fick de dem aldrig. För i år kom de väldigt sent till vallokalerna och det är ju lite besvärligare med transporten ut till öarna. Men jag tror faktiskt inte det är orsaken. 

Den sista dagens förtidsröster är inte räknade än. De kan förändra det slutliga valdeltagandet en del, mer i södra skärgården än i andra områden. Det finns också uppgifter om att inga förtidsröster räknats i vallokalerna på öarna. Det verkar märkligt och inte trovärdigt, men om det är så blir valdeltagandet i södra skärgården normalt snarare än lågt.

Läs också: Valet i Göteborgs fiskelägen

Advertisements

One Reply to “Kraftigt minskat valdeltagande i Göteborgs södra skärgård”

  1. Vrångö skola och Asperö skola är de enda lokaler i Göteborgs kommun utom Nordstan som har förtidsröstning på valdagen. De flesta som bor på Vrångö röstar rimligtvis på Vrångö skola och inte i den officiella vallokalen på Donsö. Samma sak med de som bor på Asperö vars officiella vallokal är på Brännö. De som bor på Köpstadsö kan också ha röstat på Asperö eller Vrångö. De som har förtidsröstat på valdagen räknas först på onsdagen som jag har förstått det och då kommer med all sannolikhet valdeltagandet att uppnå mer normala nivåer.

Kommentarer inaktiverade.