Nu rivs Saabs gamla växellådsfabrik vid Liseberg

I många år arbetade jag på Saabs växellådefabrik i Jakobsdal nära Lisebergs lilla ingång. Nu ska huvuddelen av fabriken rivas. Dock inte den byggnad jag arbetade i som används av Liseberg för omklädningsrum, kontor och lager. Det är dessutom den äldsta byggnaden som idag finns på området och huserade innan vi tillverkade växellådshus, drivaxlar och diffhus i byggnaden tvättmaskintillverkning, från början som ett företag med namnet Bohus Mekaniska, senare som en del av Electrolux.

Den byggnad längs med motorvägen som just nu rivs innehöll bland annat härverkstad och monteringsbanor för växellådorna. Där arbetade bland annat Lasse Nilsson som idag är journalist på lokalradion i Göteborg. Jag antar också att de nyare verkstäderna längst söderut mot Lyckholm som byggdes på 1980-talet ska rivas. Alternativ så kommer de att användas spm parkeringshus för det är tekniskt sett fullt möjligt. I samma verkstad som jag arbetade Mauno Päämaa som har skrivit böcker om sina erfarenheter av att flytta till Sverige och arbeta i industrin här. De är på finska så jag kan tyvärr inte läsa dem. Även en man vid namn Anders Boqvist som senare blev vänsterpartipolitiker på andra håll i Sverige arbetade där liksom en A-lagsspelare i BK Häcken, en man som senare blev miljö- och hälsoinspektör och flera personer från familjen Magnusson, den tidens version av familjen Alikhan.

På fabriken arbetade också en flykting från Uruguay som varit styrelsemedlem i en av Uruguays stora facklig centralorganisationer och för fackföreningen på Coca Cola i Montevideo. Han fick tillbaka de uppdragen när han senare återvända till Uruguay. Han bodde länge granne med min mor I Hammarkullen. Idag driver hans som en cykelreparationsverkstad i Guldheden. Tidigare hade han den i Hammarkullen under många år. Där arbetade också flera ledare från den polska fackföreningen Solidarnosc. Flera stycken som arbetat på traktorfabriken Ursus eller på varvet i Stettin. En av dem satt i Solidarnoscs högsta ledning. Vi hade också mannen som alltid hade vita skjortor, en judisk man född i Palestina men som inte kunde acceptera den rasistiska judiska staten Israel och därför flytt till Sverige. Dessutom arbetade en man som senare bytte kön till kvinna på fabriken i alla år jag arbetade där. Könsbytet genomfördes medan hon fortsatte sedan arbeta på fabriken. Det var en speciell arbetsplats.

Där det rivs ska Liseberg ha parkering istället för vid Mölndalsvägen som idag. På den nuvarande parkeringen ska det byggas hotell och vattenland. Det är ett av väldigt många byggen som pågår längs Mölndalsån och Mölndalsvägen. I Elisedal byggs det vid Alrik Hedlunds precis vid stadsgränsen (Lana) mellan Varbergsgatan och Falkenbergsgatan, kring Nordgårdsgatan söder om Fredriksdalsgatan och det har byggts i Almedal. Kontor har byggts på Tändsticksfabrikens tomt i vad som en gång var Kallebäck öster om Mölndalsån vid Elisedal och där ska också byggas bostäder.

Längst söderut och väster om Ebbe Lieberathsgatan har en annan arbetsplats rivits, Vattenfabriken Ägir där jag arbetade som ung. Det var också därifrån som musikstället Sprängkullen, där jag var verksam i många år, köpte sina drycker. Nu ska där också byggas bostäder om jag inte fattat fel. I motsats till många andra områden som exploateras och byggs i Göteborg blir gamla byggnader med kontor och småindustrier kvar bland de nybyggda bostäderna. I Getebergsäng, Almedal och Elisedal kring Mölndalsvägen och Mölndalsån skapas en riktig blandstad. Kanske för att inga stora planer gjorts för området, kanske för att inga tjänstemän och politiker bryr sig.

I Kallebäck öster om motorvägen och järnvägen blir det dock klassiskt enahanda när industrierna rivs för att ersättas med bostäder.

På Södra Vägen i Getebergsäng har också Västlänksbygget påbörjats så det händer mycket i södra Göteborg, i Krokslätt som det officiellt heter, de små stadsdelarnas stadsdel med områden som Getebergsäng, Almedal, Elisedal, Fredriksdal, Mossen och Burås.

Läs mer om Saab-fabriken:

Om Lisebergs utbyggnad:

Advertisements