Håkan Boströms lögner om Gårdsten

Håkan Boström är ny fast ledarskribent i GP. Han är dock samma andas barn som de andra (det finns enstaka undantag). Lögner är legitimt. Att jämföra äpplen och päron samt underblåsa rasism är normalt. För de flesta av GP:s ledarskribenter, så även för Håkan Boström. I en i stort läsvärd kommentar kring den positiva utvecklingen i Gårdsten skriver han bland annat att blåljuspersonal behövt poliseskort för att åka till Gårdsten.

Det är en lögn. Så har det aldrig varit, det har aldrig funnits något sådant problem i någon av Göteborg förorter annat än enstaka gånger för sådär 5 år sen i enstaka stadsdelar. Men nåt sådant mönster har aldrig funnits. Inte i Gårdsten och inte nån annan stans heller.  Men sanning och ärlighet står inte högt i kurs hos Boström så han hittar på och skriver osanningar.

En annan lögn är att kriminaliteten och brottslighet är stora problem i Gårdsten. Det är de inte och har aldrig varit. Brottsligheten är låg i Gårdsten precis som i alla andra förortsområde. De stadsdelar som har hög brottslighet, de farligaste stadsdelarna, i Göteborg ligger alla i centrala staden. Det är välkänt för alla som kan lite om brottslighet och Göteborg. Boström kan uppenbarligen inget om frågan.

Antalet anmälda brott i Gårdsten har också minskat rejält. Det är också en utveckling som inte är unik för Gårdsten utan den gäller hela Göteborg.

Att antalet personer med ekonomiskt bistånd minskat kraftigt är också en utveckling som syns i hela Göteborg. Det beror på att det idag är mycket lättare att få jobb vilket lett till en minskande arbetslöshet i Göteborg.

Det är synd att Boström inte kan hålla sig till sanningen. En i övrigt läsvärd ledare förvandlas då till oseriös rappakalja.

Advertisements