Åtal mot tidigare ledningspersoner i Allrakoncernen

Förundersökning har pågått sedan den 18 mars 2017 kring brott som begått i och med koppling till vissa bolag i den så kallade Allrakoncernen. Förundersökningen har bestått av flera delar. Den ena delen avser händelser under år 2012 gällande vissa affärer med ett företag som hette Oak Capital AB. Den andra delen avser händelser under främst 2015-16 avseende vissa affärer med ett företag som hette Allra Capital Markets Ltd, Dubai.

Det åtal som nu väckts av åklagare Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten mot 4 personer, Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård och Olle Markusson, avser en del av de händelser som utspelade sig främst under våren 2012 och åtalet avser endast personer som kunnat nås under förundersökningen. De personer som åtalats är inte längre misstänkta för de händelser som utspelade sig under december 2012. Det är fortfarande två personer, Ewran Mersin och Mattias Bengtsson, som är häktade i sin frånvaro avseende båda händelserna under 2012 och förundersökningen pågår fortfarande avseende dem. Det pågår dessutom en förundersökning avseende händelserna 2015-16. De brottsmisstankarna ingår inte i det nuvarande åtalet

Under år 2012 hade Pensionsmyndigheten ungefär sju miljarder kronor insatt i de tre värdepappersfonderna Svensk Fondservice Maximal, Svensk Fondservice Balanserad och Svensk Fondservice Försiktig. Pengarna tillhörde Pensionsmyndigheten och hade tillförts fonderna eftersom ungefär 110 000 personer hade valt att ha en del av sitt pensionssparande i de fonderna genom det så kallade premiepensionssystemet. Premiepensionssystemet fungerar på så sätt att en förlust av pengar från värdepappersfonderna leder till att den enskilde pensionsspararen får en mindre framtida pension.

Svensk Fondservice AB hade uppdraget att bestämma vilka värdepapper som skulle finnas i värdepappersfonderna. I bestämmelserna som styr värdepappersfonderna framgår att det endast fick finnas värdepapper med syfte att öka värdet av värdepappersfonderna. Alexander Ernstberger och David Persson Rothman hade som företrädare för Svensk Fondservice AB det yttersta ansvaret att se tillse att värdepappersfonderna förvaltades på det sättet. Vid den här tiden var John Bergsgård anställd av Svensk Fondservice AB med arbetsuppgiften att sköta förvaltningen av värdepappersfonderna.

Oak Capital AB var ett värdepappersbolag som fram till våren 2012 framförallt förmedlade värdepapper med hög risk till privatpersoner. Under första halvåret 2012 gick verksamheten så dåligt att många av de anställda hade blivit uppsagda. Olle Markusson var vid den här tiden verkställande direktör i Oak Capital AB.

Under våren 2012 kom Alexander Ernstberger och David Persson Rothman i kontakt med företrädare för Oak Capital AB. Kontakten ledde till att Oak Capital AB erbjöd Alexander Ernstberger och David Persson Rothman pengar som ersättning för att dessa som företrädare för Svensk Fondservice AB skulle påverka värdepappersfonderna att köpa värdepapper av eller genom Oak Capital AB. Företrädare för Oak Capital AB kom därefter överens med Alexander Ernstberger och David Persson Rothman om att Oak Capital AB skulle köpa värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor för att därefter sälja dessa vidare till värdepappersfonderna för cirka 430 miljoner kronor. Vinsten på cirka 170 miljoner skulle delas på så sätt att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman fick cirka 50 miljoner kronor var och att Oak Capital AB fick behålla cirka 70 miljoner kronor.

Åtalet rör även S2 Invest AB samt DPR Invest AB för förverkande och företagsbot.

Alexander Ernstberger och David Persson Rothman åtalas för mutbrott, grovt brott och grovt tagande av muta:

Det framgår av åtalet att de tillsammans under våren 2012 begärt och godtagit ett löfte om en otillbörlig förmån värd 101,5 miljoner kronor för utövande av den förtroendeställning Svensk Fondservice haft.

Alexander Ernstberger och David Persson Rothman tog emot cirka 50,8 miljoner kronor vardera i form av en fordran på Firstmile Asset Holding i maj 2012. Fordran betalades sedan ut i två omgångar under 2012 och 2013.

EBM skriver att gärningarna är att bedöma som grova särskilt med ”beaktande av de innefattat missbruk av en särskilt ansvarsull ställning, avsett betydande värde och varit av särskilt farlig art”.

Ernstberger åtalas även för trolöshet mot huvudman, grovt brott, då han tillsammans med Johan Bergsgård och ”i samförstånd missbrukat förtroendeställningen genom att fatta eller föreslå beslut om investeringar som kom att medföra skada för investeringsfonderna”. besluten om investeringarna ledde till att investeringsfonderna köpte värdepapper för ett pris som med minst 137 761 194 kronor överstigit det pris investeringsfonderna annars hade behövt betala.

De inblandade personerna kom enligt åtalet också överens om de måste skriva olika dokument för att dölja det som de kommit överens eftersom förfarandet var olagligt. Det upprättades därför dokument där det ser ut som att Oak Capital AB förmedlade affären från bankerna som ett så kallat kommissionsköp. På dokumenten skrevs det att Oak Capital AB för värdepappersfondernas räkning köpt in värdepappren för 8 000 dollar per styck trots att Oak Capital AB egentligen bara hade betalat 4 850 dollar per styck. På grund av dessa falska dokument gick det inte längre att på ett enkelt sätt se att värdepappersfonderna hade betalat för mycket för värdepappren.

Eftersom det inte är heller är tillåtet att betala pengar till någon för att göra medvetet dåliga affärer med andras pengar kom de inblandade personerna överens om att de måste skriva olika dokument för att dölja även detta. Det upprättades därför dokument där det ser ut som att pengarna som betalades till Alexander Ernstberger och David Persson Rothman var betalning för aktier som de båda sålde. Oak Capital AB betalade därför ut den övrenskomna ersättningen till ett annat bolag som var det bolag som kom att genomföra aktieaffären. På grund av detta så gick det inte längre att på ett enkelt sätt se att pengar hade förts över till Alexander Ernstberger och David Persson Rothman.

Mellan parterna var överenskommelsen också att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman inte skulle sälja några aktier om det inte genomfördes något köp av värdepapper för värdepappersfondernas pengar. Det gjordes också en överenskommelse utifall att Finansinspektionen skulle upptäcka affären och tvinga Oak Capital AB att betala sanktionsavgifter så skulle den ersättning som Alexander Ernstberger och David Persson Rothman utlovats minskas med samma belopp. Av samma överenskommelse följde också att om Oak Capital AB skulle tvingas betala skadestånd till värdepappersfonderna, så skulle den ersättning som Alexander Ernstberger och David Persson Rothman utlovats minska med samma belopp.

Olle Markusson åtalades för medhjälp för att ha främjat gärningen genom att ha konstruerat värdepappren genom att föreslå beslutet om investering i värdepappren för Alexander Ernstberger och Johan Bergsgård och genom att hantera värdepapper och pengar vid köpen.

Läs också:

Advertisements